Tech Talk môn học Thiết kế giao diện người dùng với chủ đề "Nghiên cứu quan trọng như thế nào trong thiết kế UX/UI"

20/11/2022 21:54
Tags: CNĐPT, TechTalk,

Bộ môn CN Đa phương tiện thông báo tổ chức Tech Talk trong khuôn khổ học phần Thiết kế giao diện người dùng

Thời gian: 14h00 Thứ ba ngày 22/11/2022

Địa điểm: P.43 - Khu giảng đường Khoa CNTT

Báo cáo viên Anh Đỗ Huy Phong, chuyên gia UI/UX, Phòng Sáng tạo công ty VNPT-IT 

Thành phần:

- Các sinh viên đang theo học lớp “AAG0142022.002”môn Thiết kế giao diện người dùng

- Sinh viên chuyên ngành CN Đa phương tiện

- Sinh viên khác có nhu cầu trong học tập

- Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm

Các sinh viên tham dự lưu minh chứng phục vụ cho công việc khi cần

(13627 lần xem)