Thông báo về việc tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo khoa CNTT với sinh viên

14/03/2012 11:02
Thực hiện công văn chỉ đạo số 13/KH-CTSV ngày 21/02/2012 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội về việc tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo Khoa với Sinh viên.
Tags: thông báo,

 

Khoa Công nghệ thông tin sẽ tổ chức buổi đối thoại theo chỉ đạo trên gồm:

1.      Thành phần tham gia:             

- Khách mời: Lãnh đạo Viện và Phòng Công tác chinh trị và Sinh viên

- Về phía Khoa CNTT:

                      + Ban chủ nhiệm Khoa

                      + Phụ trách các Bộ môn

                      + Giáo vụ: Nguyễn Thanh Thủy, Cao Mạnh Toàn

- Về phía sinh viên: Toàn thể sinh viên các Khóa, các Hệ đào tạo.

2.      Địa điểm: Tầng 5, Cơ sở 2, Khoa CNTT.

3.      Thời gian: 14h00, ngày 17/03/2012 (chiều thứ 7)

4.      Nội dung đối thoại: các vấn đề trong quá trình học tập, sinh hoạt tại Khoa CNTT, tâm tư nguyện của sinh viên. Các kiến nghị với Khoa, Viện (theo hướng dẫn gửi kèm công văn của Viện).

            Các lớp học chiều thứ 7 – ngày 17/03/2012 được nghỉ học.

          BAN CHỦ NHIỆM KHOA CNTT

(4373 lần xem)