Thông báo Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2022-2023

14/12/2022 15:52
Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách SV Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp HK1 năm học 2022-2023, như sau:

1. Yêu cầu chung: Trang phục lịch sự, phù hợp với lễ bảo vệ; có Thẻ SV/CMND để kiểm tra (khi cần)

2. Thời gian địa điểm:

 • Ngày bảo vệ: 16/12/2022
  Thời gian BV: Buổi chiều (từ 13h): HĐ 1 (P22)
 • Ngày bảo vệ: 17/12/2022
  • Thời gian BV: Buổi sáng (từ 7h15): HĐ2 (P21), HĐ3 (P44), HĐ4 (P22), HĐ5 (P24)
  • Thời gian BV: Buổi chiều (từ 13h): HĐ6 (P44), HĐ7 (P21), HĐ8 (P22), HĐ9 (P24)
 • Ngày bảo vệ: 18/12/2022
  Thời gian BV: Buổi sáng (từ 7h15):
   HĐ10 (P21), HĐ11 (P22), HĐ12 (P44), HĐ13 (P24)
 • Địa điểm bảo vệ: Khu Giảng đường khoa CNTT (96 phố Định Công, HN)

3.  Danh sách sinh viên theo hội đồng BV:

TT Tên đề tài Mã S V Sinh viên - Lớp GVHD/PB Chuyên ngành
1 1 Nghiên cứu giải pháp chống dạng tấn công, xâm nhập SQL Injection, ứng dụng trên website bán đồng hồ cho cửa hàng Watch Stores 18A10010147 Lê Thị Hoài - 1810A03: HD: Nguyễn Thùy Linh
PB: Trần Duy Hùng
M&ATHT
1 2 Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website bán đồng hồ LA Watch 18A10010196 Nguyễn Thị Mai Anh - 1810A04: HD: Nguyễn Thị Quỳnh Như
PB: Trần Duy Hùng
PB: Nguyễn Đức Tuấn
CN ĐPT
1 3 Trải nghiệm người dùng và thiết kế giao diện cho website cửa hàng bánh ngọt Queen 18A10010318 Vũ Thị Hồng Quyên - 1810A03: HD: Nguyễn Thị Quỳnh Như
PB: Trần Duy Hùng

PB: Lê Hữu Dũng
CN ĐPT
1 4 Xây dựng App Đầu tư online DiAh 18A10010093
18A10010261
Đinh Tuấn Anh - 1810A01:
Phí Xuân Diễn - 1810A01:
HD: Thái Thanh Tùng
PB: Nguyễn Đức Tuấn
CNPM
CNPM
1 5 Xây dựng ứng dụng đặt xe trên thiết bị di động Android 18A10010203 Nguyễn Hoàng Thông - 1810A02: HD: Mai Thị Thúy Hà
PB: Nguyễn Đức Tuấn
CNPM
1 6 Xây dựng website bán điện thoại của cửa hàng Taos 18A10010240 Lê Tuấn Anh - 1810A05: HD: Nguyễn Thành Huy
PB: Nguyễn Thùy Linh
CNPM
1 7 Xây dựng website bán đồng hồ cho cửa hàng Watch Stores 18A10010200 Nguyễn Mạnh Cường - 1810A02: HD: Trần Tiến Dũng
PB: Nguyễn Thùy Linh
CNPM
1 8 XÂY DỰNG WEBSITE NHÀ HÀNG TÂN HOÀNG MỸ 18A10010212 Nguyễn Lê Hoàng - 1810A05: HD: Nguyễn Thị Tâm
PB: Nguyễn Thùy Linh
CNPM
2 1 Nghiên cứu kỹ thuật tấn công Session Hijacking và cách ngăn chặn trên hệ thống "Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng bán sản phẩm công nghệ AXTRONIC" 18A10010226 Đoàn Thị Ngọc Anh - 1810A02: HD: Thái Thanh Tùng
PB: Nguyễn Đức Tuấn
M&ATHT
2 2 PHÁT HIỆN VÀ PHÒNG CHỐNG SQL INJECTION BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB 18A10010087 Nguyễn Thị Thùy Ninh - 1810A01: HD: Vũ Xuân Hạnh
PB: Nguyễn Đức Tuấn
M&ATHT
2 3 Tìm hiểu về cân bằng tải và ứng dụng phần mềm mã nguồn mở HAProxy cho công ty Dachitech 18A10010058 Vũ Xuân Đạt - 1810A04: HD: Trần Tiến Dũng
PB: Vũ Xuân Hạnh
M&ATHT
2 4 TÌM HIỂU VỀ SNORT VÀ ỨNG DỤNG TRONG VIỆC PHÁT HIỆN TẤN CÔNG SQL INJECTION - XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG CHO WEBSITE CLOUDTRAVEL 18A10010018 Nguyễn Thị Vân - 1810A01: HD: Trần Tiến Dũng
PB: Vũ Xuân Hạnh
M&ATHT
2 5 Xây dựng Website bán hàng cho cửa hàng điện thoại Hải Nam 18A10010020 Phạm Hồng Đức - 1810A03: HD: Nguyễn Thùy Linh
PB: Nguyễn Thị Tâm
CNPM
2 6 XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CỬA HÀNG GIÀY FOWLER SHOES19/08/2022 12:34 18A10010273 Nguyễn Trường Giang - 1810A02: HD: Nguyễn Thùy Linh
PB: Nguyễn Thị Tâm
CNPM
2 7 Xây dựng website quản lý bán hàng cho cửa hàng giày Xshop New 18A10010218 Đỗ Thế Tài - 1810A02: HD: Mai Thị Thúy Hà
PB: Nguyễn Thị Tâm
CNPM
3 1 MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG TẤN CÔNG DDoS TRÊN WEBSERVER CENTOS 18A10010176 Đỗ Tiến Đại - 1810A01: HD: Vũ Xuân Hạnh
PB: Lê Hữu Dũng
M&ATHT
3 2 NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG VÀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHO WEBSITE “DESI” - TÌM VIỆC FREELANCE TRONG LĨNH VỰC THIẾT KẾ 18A10010354 Nguyễn Thu Trang - 1810A04: HD: Nguyễn Thị Quỳnh Như
PB: Lê Hữu Dũng
CN ĐPT
3 3 Phát hiện Word-Based DGA Botnet dựa trên học máy có giám sát. 18A10010123 Phạm Thanh Thủy - 1810A05: HD: Vũ Xuân Hạnh
PB: Lê Hữu Dũng
M&ATHT
3 4 Phân tích và thiết kế hệ thống mạng công ty vận tải Sao Vàng 18A10010167 Chu Thị Thảo - 1810A05: HD: Vũ Xuân Hạnh
PB: Nguyễn Thành Huy
M&ATHT
3 5 Thiết kế giao diện người dùng cho website bán nước hoa Passion Perfume 18A10010282
18A10010283
Bùi Huyền Trang - 1810A03:
Bùi Diệu Thu - 1810A03:
HD: Trần Duy Hùng
PB: Lê Hữu Dũng
CN ĐPT
CN ĐPT
3 6 Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho Website bán mũ bảo hiểm của cửa hàng sHelmet 18A10010126 Nguyễn Anh Quân - 1810A01: HD: Trần Duy Hùng
PB: Nguyễn Thị Quỳnh Như

PB: Nguyễn Thị Tâm
CN ĐPT
4 1 Nghiên cứu công nghệ augmented reality (AR) và ứng dụng xây dựng website bán đồ thủ công 18A10010344 Hoàng Thanh Thúy - 1810A03: HD: Nguyễn Đức Tuấn
PB: Thái Thanh Tùng
CNPM
4 2 Nghiên cứu và triển khai hệ thống VPN cho công ty TNHH MTV TM & DV DATECO 18A10010111 Đàm Hoài Linh - 1810A02: HD: Đinh Tuấn Long
PB: Vũ Việt Anh
M&ATHT
4 3 Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website bán thực phẩm FOODBOX 18A10010160
18A10010295
Trương Tuấn Nam - 1810A05:
Nguyễn Huy Kiên - 1810A05:
HD: Trần Duy Hùng
PB: Thái Thanh Tùng
CN ĐPT
CN ĐPT
4 4 Thiết kế và triển khai giải pháp bảo mật an toàn thông tin cho cổng thông tin điện tử của công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích 18A10010125 Lê Văn Bằng - 1810A04: HD: Đinh Tuấn Long
PB: Vũ Việt Anh
M&ATHT
4 5 Thiết lập hệ thống giám sát Server dựa trên phần mềm Prometheus cho công ty Alphaway. 18A10010015 Đỗ Thị Thu Cúc - 1810A03: HD: Đinh Tuấn Long
PB: Vũ Việt Anh
M&ATHT
4 6 Xây dựng ứng dụng hỗ trợ tập luyện thể dục Pure Strength trên thiết bị di động 18A10010209 Trần Mạnh Đạt - 1810A02: HD: Mai Thị Thúy Hà
PB: Thái Thanh Tùng
CNPM
4 7 Nghiên cứu kỹ thuật tấn công và phòng chống SYN-Flood, ứng dụng trên website bán hàng cho cửa hàng điện thoại Hải Nam 18A10010238 Phùng Thị Thúy Nga - 1810A03: HD: Nguyễn Thùy Linh
PB: Thái Thanh Tùng
M&ATHT
5 1 Nghiên cứu và triển khai hệ thống mạng riêng ảo VPN cho công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ CodLUCK 18A10010107 Bùi Ngọc Long - 1810A01: HD: Trần Tiến Dũng
PB: Nguyễn Thành Huy
M&ATHT
5 2 Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho ứng dụng ứng dụng tìm thợ HomeTask. 18A10010210
18A10010074
Nguyễn Vân Anh - 1810A02:
Đặng Thùy Linh - 1810A03:
HD: Lê Hữu Dũng
PB: Nguyễn Thị Quỳnh Như

PB: Mai Thị Thúy Hà
CN ĐPT
CN ĐPT
5 3 Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website bán đồng hồ F&S Watch 18A10010078
18A10010121
Vũ Ngọc Khải - 1810A03:
Nguyễn Thị Tuyến - 1810A05:
HD: Lê Hữu Dũng
PB: Trần Duy Hùng

PB: Nguyễn Thị Tâm
CN ĐPT
CN ĐPT
5 4 Xây dựng ứng dụng chia sẻ tài liệu dựa trên Google App Engine 18A10010139 Trương Thị Tươi - 1810A03: HD: Vũ Xuân Hạnh
PB: Mai Thị Thúy Hà
M&ATHT
5 5 Xây dựng ứng dụng Mobile xem phim WindMovie trên thiết bị Android 18A10010017 Đinh Trung Phong - 1810A03: HD: Nguyễn Đức Tuấn
PB: Mai Thị Thúy Hà
CNPM
5 6 Xây dựng website bán đồng hồ cho cửa hàng RUIZ 18A10010296 Nguyễn Đức Thủy - 1810A04: HD: Lê Hữu Dũng
PB: Mai Thị Thúy Hà
CNPM
6 1 Kiểm thử ứng dụng android hỗ trợ tìm và cho thuê nhà trọ Home Finder 18A10010322
18A10010239
Lê Thiên Hương - 1810A03:
Nguyễn Thị Thanh Huyền - 1810A01:
HD: Trần Thị Hồng Oanh
PB: Nguyễn Thị Tâm
CNPM
CNPM
6 2 Nghiên cứu tìm hiểu Phaser 3 trong phát triển trò chơi trên trình duyệt phục vụ học Tiếng Anh cho trẻ em. 18A10010054 Trịnh Xuân Hải - 1810A02: HD: Nguyễn Thành Huy
PB: Nguyễn Đức Tuấn
CNPM
6 3 Nghiên cứu trải nghiệm người dùng và thiết kế giao diện cho website cửa hàng thời trang 10HAUS 18A10010232 Nguyễn Tất Nhật Huy - 1810A05: HD: Nguyễn Thị Quỳnh Như
PB: Đinh Phạm Ngọc Minh

PB: Nguyễn Thị Tâm
CN ĐPT
6 4 Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website quán café Coffee Place 18A10010055
18A10010007
Nguyễn Thị Trung Anh - 1810A05:
Nguyễn Thị Minh Ngọc - 1810A01:
HD: Trần Duy Hùng
PB: Đinh Phạm Ngọc Minh

PB: Nguyễn Thị Tâm
CN ĐPT
CN ĐPT
6 5 XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ HỌC GIẢI THUẬT 18A10010220 Phạm Công Chiến - 1810A02: HD: Mai Thị Thúy Hà
PB: Trịnh Thị Xuân
CNPM
6 6 Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng thiết bị máy tính Hoàng Long Computer 16A10010226 Nguyễn Như Anh Tuấn - 1610A04 HD: Nguyễn Thùy Linh
PB: Trịnh Thị Xuân
CNPM
7 1 Kiểm thử hệ thống đánh giá nhân sự dựa trên KPI cho Công ty bất động sản Đất Xanh 18A10010016
18A10010269
Bùi Thu Hiền - 1810A02:
Kiều Việt Trinh - 1810A02:
HD: Nguyễn Thị Tâm
PB: Mai Thị Thúy Hà
CNPM
CNPM
7 2 NGHIÊN CỨU TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG VÀ THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEBSITE CHO CỬA HÀNG BÁN GIÀY THỂ THAO EFFI SHOP 18A10010179
18A10010097
Lê Minh Quang - 1810A05:
Vũ Thị Vân - 1810A02:
HD: Thái Thanh Tùng
PB: Trần Duy Hùng

PB: Lê Hữu Dũng
CN ĐPT
CN ĐPT
7 3 Nghiên cứu về học tăng cường, ứng dụng xây dựng chương trình học chơi trò chơi Cat Trap 18A10010172 Nguyễn Minh Cường - 1810A03: HD: Trần Tiến Dũng
PB: Lê Hữu Dũng
CNPM
7 4 Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website nhà hàng Pháp 18A10010081 Ngô Minh Đức - 1810A05: HD: Trần Duy Hùng
PB: Nguyễn Thị Quỳnh Như

PB: Nguyễn Thị Tâm
CN ĐPT
7 5 Tìm hiểu về tiêu chuẩn PTES, xây dựng quy trình kiểm thử an toàn hệ thống dựa trên tiêu chuẩn PTES và ứng dụng triển khai vào công ty TechOne 18A10010213 Phạm Thị Yến Nhi - 1810A05: HD: Nguyễn Thành Huy
PB: Lê Hữu Dũng
M&ATHT
7 6 ỨNG DỤNG KIẾN TRÚC MICROSERVICES ĐỂ XÂY DỰNG WEBSITE BÁN QUẦN ÁO CỦA CỬA HÀNG GEMSTONE 18A10010307 Nguyễn Bá Hà - 1810A05: HD: Nguyễn Đức Tuấn
PB: Nguyễn Thành Huy
CNPM
8 1 Nghiên cứu trải nghiệm người dùng và thiết kế giao diện cho website bán đồ nội thất CLOUD FURNITURE 18A10010048 Trần Văn Khánh - 1810A05: HD: Nguyễn Thị Quỳnh Như
PB: Thái Thanh Tùng
CN ĐPT
8 2 Nghiên cứu, tìm hiểu giải pháp Ddos và cân bằng tải cho server của hệ thống website hỗ trợ học giải thuật 18A10010050 Sùng Văn Thành - 1810A03: HD: Mai Thị Thúy Hà
PB: Đinh Tuấn Long
M&ATHT
8 3 Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website bán đồng hồ Lux Watch 17A10010215
17A10010335
Doãn Quang Anh - 1710A03:
Nguyễn Thanh Phượng - 1710A02:
HD: Trần Duy Hùng
PB: Thái Thanh Tùng
CN ĐPT
CN ĐPT
8 4 Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho website cửa hàng bánh ngọt Fresh Garden 18A10010368 Nguyễn Thị Bích Thảo - 1810A01: HD: Trần Duy Hùng
PB: Đinh Phạm Ngọc Minh

PB: Thái Thanh Tùng
CN ĐPT
8 5 Triển khai hệ thống mạng cho công ty TNHH LEONIS 18A10010290 Dương Văn Hiệp - 1810A05: HD: Nguyễn Thành Huy
PB: Trần Tiến Dũng
M&ATHT
8 6 Xây dựng Website Fitness Goldgym 18A10010278 Nguyễn Quang Huy - 1810A01: HD: Thái Thanh Tùng
PB: Mai Thị Thúy Hà
CNPM
9 1 Nghiên cứu bài toán phân tích quan điểm người dùng (Sentiment Analysis) và ứng dụng trong đánh giá phản hồi khách hàng trên các ứng 18A10010331 Phan Đức Thắng - 1810A03: HD: Nguyễn Thành Huy
PB: Nguyễn Chiến Thắng
M&ATHT
9 2 Nghiên cứu triển giải pháp đảm bảo an ninh mạng trên nền pfSense cho công ty NextNV 18A10010328 Lâm Thị Huyền Diệp - 1810A02: HD: Đinh Tuấn Long
PB: Nguyễn Thành Huy
M&ATHT
9 3 Xây dựng hệ thống mạng cho Công ty TNHH AgileTech Việt Nam 18A10010189 Nguyễn Trung Hiếu - 1810A05: HD: Nguyễn Thành Huy
PB: Vũ Xuân Hạnh
M&ATHT
9 4 Xây dựng hệ thống Quản lý mua bán hàng cho cửa hàng điện tử Quỳnh Nội Địa 18A10010052 Vũ Huy Thiện - 1810A05: HD: Trịnh Thị Xuân
PB: Lương Cao Đông
CNPM
9 5 Xây dựng hệ thống quản lý Trung tâm đào tạo tiếng Nhật Yamano 18A10010171 Trần Thị Mai - 1810A02: HD: Mai Thị Thúy Hà
PB: Lương Cao Đông
CNPM
9 6 Xây dựng website clone TikTok bằng ReactJS 18A10010299
18A10010245
Nguyễn Văn Tuấn - 1810A05:
Nguyễn Trọng Linh - 1810A01:
HD: Thái Thanh Tùng
PB: Nguyễn Thành Huy
CNPM
CNPM
10 1 Nghiên cứu thiết kế trải nghiệm người dùng và giao diện cho Website bán hàng cửa hàng điện tử điện máy MC Home 18A10010256 Nguyễn Thị Ngọc - 1810A02: HD: Nguyễn Thị Quỳnh Như
PB: Đinh Phạm Ngọc Minh

PB: Nguyễn Đức Tuấn
CN ĐPT
10 2 Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho ứng dụng hỗ trợ người dùng tìm kiếm và cho thuê phòng trọ ở Hà Nội 18A10010355
18A10010267
Lưu Thị Xuyên - 1810A05:
Nguyễn Thị Bạch Tuyết - 1810A02:
HD: Lê Hữu Dũng
PB: Đinh Phạm Ngọc Minh

PB: Nguyễn Đức Tuấn
CN ĐPT
CN ĐPT
10 3 THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG CHO WEBSITE BÁN GIÀY SIMPLE SHOE SHOP 18A10010103 Nguyễn Viết Hoàng Long - 1810A05: HD: Nguyễn Thị Quỳnh Như
PB: Trần Duy Hùng

PB: Nguyễn Đức Tuấn
CN ĐPT
10 4 THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG CHO WEBSITE BÁN QUẦN ÁO CỦA CỬA HÀNG Swan 18A10010215 Nguyễn Phương Thanh - 1810A03: HD: Trần Duy Hùng
PB: Nguyễn Thị Quỳnh Như

PB: Nguyễn Thị Tâm
CN ĐPT
10 5 Xây dựng website bán hàng cho cửa hàng nước hoa TN88 18A10010084 Nguyễn Anh Toàn - 1810A02: HD: Mai Thị Thúy Hà
PB: Trần Tiến Dũng
CNPM
10 6 Xây dựng Website giới thiệu và đặt tour du lịch 18A10010343 Đỗ Minh Phương - 1810A05: HD: Thái Thanh Tùng
PB: Nguyễn Thị Quỳnh Như
CNPM
11 1 KIỂM THỬ HỆ THỐNG KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VỚI SINH VIÊN 18A10010255
18A10010257
Đỗ Minh Hằng - 1810A05:
Dương Thị Thanh Hường - 1810A05:
HD: Nguyễn Thị Tâm
PB: Lê Hữu Dũng
CNPM
CNPM
11 2 Kiểm thử hệ thống quản lý Trung tâm đào tạo tiếng Nhật Yamano 18A10010088 Kiều Thị Thu Thúy - 1810A04: HD: Trịnh Thị Xuân
PB: Trần Thị Hồng Oanh
CNPM
11 3 KIỂM THỬ WEBSITE HỖ TRỢ HỌC GIẢI THUẬT 18A10010265 Phạm Thị Khánh Huyền - 1810A02: HD: Mai Thị Thúy Hà
PB: Trần Thị Hồng Oanh
CNPM
11 4   18A10010170 Phạm Thị Hoài - 1810A04: HD: Thái Thanh Tùng
PB: Vũ Xuân Hạnh
M&ATHT
11 5 Nghiên cứu trải nghiệm người dùng và thiết kế giao diện cho website thời trang nam cao cấp tương thích trên đa thiết bị 18A10010012
18A10010301
Tô Thùy Dung - 1810A05:
Nguyễn Thu Trang - 1810A05:
HD: Nguyễn Thị Quỳnh Như
PB: Lê Hữu Dũng
CN ĐPT
CN ĐPT
11 6 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG TÌM KIẾM VÀ CHO THUÊ NHÀ TRỌ HOME FINDER 18A10010303 Trần Đình Tuấn - 1810A03: HD: Nguyễn Đức Tuấn
PB: Nguyễn Thị Tâm
CNPM
12 1 Kiểm thử hệ thống quản lý mua bán hàng cho cửa hàng đồ điện tử Quỳnh nội địa 18A10010143
18A10010206
Trương Thị Nguyện - 1810A05:
Nguyễn Thị Huệ Anh - 1810A02:
HD: Trịnh Thị Xuân
PB: Thái Thanh Tùng
CNPM
CNPM
12 2 Kiểm thử website quản lý bán hàng cho cửa hàng giày Xshop New 18A10010010
18A10010349
Trần Ngọc Thu - 1810A01:
Đoàn Thị Tuyết - 1810A01:
HD: Lê Hữu Dũng
PB: Trần Thị Hồng Oanh
CNPM
CNPM
12 3 NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHẬN DẠNG KÝ TỰ TRONG DEEP LEARNING ÁP DỤNG CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG VÀ TRÍCH XUẤT THÔNG TIN TỪ THẺ SINH VIÊN 18A10010332 Nguyễn Bá Lộc - 1810A05: HD: Lê Hữu Dũng
PB: Nguyễn Chiến Thắng
CNPM
12 4 Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự dựa trên KPI cho công ty bất động sản Đất Xanh 18A10010229 Nguyễn Minh Chiến - 1810A05: HD: Nguyễn Thị Tâm
PB: Đặng Thanh Hưng
CNPM
12 5 Xây dựng hệ thống kết nối doanh nghiệp với sinh viên 18A10010036 Đỗ Văn Giang - 1810A05: HD: Nguyễn Thị Tâm
PB: Đặng Thanh Hưng
CNPM
12 6 Xây Dựng Ứng Dụng Giải Trí KURAEMON Trên Hệ Điều Hành IOS 18A10010136 Nguyễn Hoàng Việt - 1810A04: HD: Nguyễn Đức Tuấn
PB: Mai Thị Thúy Hà
CNPM
13 1 Ẩn giấu thông tin trong ảnh bằng kỹ thuật Steganography dựa trên Hamming Code 16A10010132 Lê Minh Ngọc - 1610A02: HD: Nguyễn Đức Tuấn
PB: Đặng Thành Phu
CNPM
13 2 Nghiên cứu triển khai phần mềm Nagios giám sát hệ thống mạng 18A10010304 Trần Thế Long - 1810A03: HD: Vũ Xuân Hạnh
PB: Đặng Thành Phu
M&ATHT
13 3 Xây dựng hệ thống Quản lý văn thư lưu trữ cho công ty cổ phần Huy Thiện 18A10010128 Tô Thanh Sơn - 1810A05: HD: Trịnh Thị Xuân
PB: Trần Tiến Dũng
CNPM
13 4 XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG CHO CỬA HÀNG THỂ THAO RAMBO GYM 18A10010117 Đỗ Quang Huy - 1810A04: HD: Nguyễn Thị Quỳnh Như
PB: Trịnh Thị Xuân
CNPM
13 5 Xây dựng website bán hàng trực tuyến cho cửa hàng đồ công nghệ và phụ kiện MartFury 18A10010145 Phạm Hải Đăng - 1810A02: HD: Mai Thị Thúy Hà
PB: Nguyễn Thành Huy
CNPM
13 6 Xây dựng website bán hàng và quản trị cho mỹ phẩm Sophia 18A10010173 Nguyễn Thiện Khoa - 1810A03: HD: Thái Thanh Tùng
PB: Trịnh Thị Xuân
CNPM
13 7 Xây dựng website chia sẻ và review các quán cafe ở Hà Nội Coffee Mine 18A10010180 Nguyễn Thành Hiếu - 1810A02: HD: Nguyễn Đức Tuấn
PB: Trịnh Thị Xuân
CNPM
(11682 lần xem)