Thông báo v/v Chuẩn bị nộp hồ sơ xét tốt nghiệp năm 2022)

29/12/2022 10:26
Tổ Kế hoạch đào tạo thông báo quy trình nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành CTĐT, có đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định và có nguyện vọng được xét tốt nghiệp 2022, cụ thể như sau

1. Đối tượng:

 • Sinh viên tích lũy đủ điều kiện về kết quả học tập, rèn luyện (danh sách kèm theo dưới đây) 

 • Khai thông tin sinh viên qua Form :https://forms.gle/zRddhuMJv4h2B8hE9  trước ngày 05/01/2023

2. Hồ sơ cần nộp gồm

 • Đơn đăng ký tốt nghiệp (mẫu 1 theo QĐ 4004 )

 • Bản cam kết sinh viên (theo mẫu quy định, không cần xin chữ ký CVHT)

 • Bằng tốt nghiệp THPT (bản photo có công chứng hoặc tương đương)

 • Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (bản photo có công chứng)

 • Bằng tốt nghiệp THPT (bản gốc/chính để kiểm tra – đối với SV trước đây chưa được thẩm định bằng)

3. Thời gian nộp hồ sơ:

 • Giờ hành chính ngày 04, 05/01/2023.         

 • Trước khi nộp, SV tự chụp ảnh toàn bộ giấy tờ trong hồ sơ để cập nhật lên hệ thống xét sau này.

 • Nộp trực tiếp: Phòng 17 khu giảng đường khoa CNTT

4. Lưu ý:  

 • Để được xét công nhận tốt nghiệp, trước khi nộp hồ sơ này sinh viên phải:

  • Tham gia và hoàn thành (đã được đánh giá đạt) các Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên theo kế hoạch từng năm học.

  • Hoàn thành các nghĩa vụ liên quan  (tài chính, thư viện, ...) và đạt đủ các tiêu chuẩn đối với việc xét công nhận tốt nghiệp.

 

Danh sách SV hiện có TBCTL>=2.0, Số TCTL>=140

STT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh
1 1510A03 15A10010137 Đinh Văn Hoằng '16/05/1997
2 1510A04 15A10010007 Bùi Hữu Thắng '27/12/1997
3 1510A06 15A10010165 Đỗ Bảo Trung '16/11/1997
4
1610A03 16A10010172 Nguyễn Quốc Bảo '07/12/1995
5 1610A01 16A10010273 Vũ Hữu Nghĩa '07/01/1998
6 1610A02 16A10010132 Lê Minh Ngọc '16/08/1998
7 1610A03 16A10010131 Đào Xuân Thắng '01/05/1998
8 1610A02 16A10010343 Trần Thị Kiều Trang '09/10/1998
9 1710A03 17A10010215 Doãn Quang Anh '26/12/1999
10 1710A04 17A10010224 Lưu Thị Lan Anh '16/03/1999
11 1710A02 17A10010067 Phan Văn Cương '12/05/1999
12 1710A06 17A10010290 Phạm Thu Dịu '13/06/1999
13 1710A06 17A10010193 Hoàng Thị Quỳnh Duyên '12/01/1999
14 1710A03 17A10010016 Đinh Chí Đạt '04/01/1999
15 1710A06 17A10010226 Nguyễn Thị Minh Đoàn '12/07/1999
16 1710A01 17A10010332 Phạm Văn Hải '06/01/1999
17 1710A06 17A10010081 Lô Thị Hạnh '06/04/1999
18 1710A06 17A10010238 Nguyễn Văn Hoàn '19/03/1999
19 1710A03 17A10010138 Bùi Quang Huy '15/10/1999
20 1710A03 17A10010135 Nguyễn Duy Hưng '09/03/1999
21 1710A04 17A10010004 Hà Đức Mạnh '24/07/1999
22 1710A01 17A10010056 Đinh Thị Phương Nam '10/04/1999
23 1710A04 17A10010212 Nguyễn Văn Nam '19/08/1999
24 1710A01 17A10010167 Nguyễn Minh Tân '25/08/1999
25 1710A02 17A10010166 Nguyễn Hữu Thắng '23/07/1999
26 1710A06 17A10010347 Đinh Mạnh Tiến '13/05/1999
27 1810A01 18A10010093 Đinh Tuấn Anh '01/05/2000
28 1810A02 18A10010226 Đoàn Thị Ngọc Anh '20/03/2000
29 1810A05 18A10010240 Lê Tuấn Anh '03/01/2000
30 1810A02 18A10010206 Nguyễn Thị Huệ Anh '10/11/2000
31 1810A05 18A10010055 Nguyễn Thị Trung Anh '08/07/1999
32 1810A02 18A10010210 Nguyễn Vân Anh '16/01/2000
33 1810A05 18A10010229 Nguyễn Minh Chiến '12/10/2000
34 1810A01 18A10010329 Nguyễn Văn Chiến '20/04/2000
35 1810A02 18A10010220 Phạm Công Chiến '19/08/2000
36 1810A03 18A10010297 Đinh Văn Chương '25/03/2000
37 1810A03 18A10010015 Đỗ Thị Thu Cúc '17/04/2000
38 1810A04 18A10010227 Trần Thị Cúc '01/05/2000
39 1810A03 18A10010172 Nguyễn Minh Cường '04/06/1998
40 1810A01 18A10010261 Phí Xuân Diễn '22/07/2000
41 1810A02 18A10010328 Lâm Thị Huyền Diệp '18/10/2000
42 1810A03 18A10010049 Phạm Thị Diệp '23/04/2000
43 1810A05 18A10010012 Tô Thùy Dung '07/01/2000
44 1810A05 18A10010061 Vương Công Duy '06/08/2000
45 1810A02 18A10010209 Trần Mạnh Đạt '07/12/2000
46 1810A04 18A10010058 Vũ Xuân Đạt '24/01/2000
47 1810A01 18A10010365 Nguyễn Hải Đăng '29/04/2000
48 1810A04 18A10010252 Hoàng Tiến Được '27/01/2000
49 1810A05 18A10010081 Ngô Minh Đức '07/02/2000
50 1810A01 18A10010231 Nguyễn Công Đức '06/11/2000
51 1810A03 18A10010020 Phạm Hồng Đức '18/09/2000
52 1810A05 18A10010036 Đỗ Văn Giang '26/01/2000
53 1810A02 18A10010273 Nguyễn Trường Giang '22/12/2000
54 1810A05 18A10010307 Nguyễn Bá '20/03/2000
55 1810A05 18A10010255 Đỗ Minh Hằng '10/05/2000
56 1810A01 18A10010157 Mai Minh Hằng '16/02/2000
57 1810A02 18A10010016 Bùi Thu Hiền '06/07/2000
58 1810A05 18A10010192 Ngô Minh Hiếu '01/01/2000
59 1810A02 18A10010180 Nguyễn Thành Hiếu '25/08/2000
60 1810A05 18A10010290 Dương Văn Hiệp '29/05/2000
61 1810A03 18A10010147 Lê Thị Hoài '22/04/2000
62 1810A04 18A10010170 Phạm Thị Hoài '01/11/2000
63 1810A05 18A10010212 Nguyễn Lê Hoàng '29/06/2000
64 1810A03 18A10010106 Đặng Đức Huy '14/08/2000
65 1810A01 18A10010278 Nguyễn Quang Huy '20/11/2000
66 1810A01 18A10010182 Nguyễn Văn Huy '04/10/2000
67 1810A04 18A10010082 Nguyễn Khánh Huyền '29/11/2000
68 1810A02 18A10010265 Phạm Thị Khánh Huyền '11/09/2000
69 1810A03 18A10010322 Lê Thiên Hương '26/10/2000
70 1810A04 18A10010119 Phạm Lan Hương '13/11/2000
71 1810A05 18A10010048 Trần Văn Khánh '06/09/2000
72 1810A01 18A10010066 Vũ Duy Khánh '01/01/2000
73 1810A03 18A10010078 Vũ Ngọc Khải '24/04/2000
74 1810A05 18A10010295 Nguyễn Huy Kiên '06/11/2000
75 1810A02 18A10010111 Đàm Hoài Linh '30/01/2000
76 1810A03 18A10010074 Đặng Thùy Linh '15/01/2000
77 1810A05 18A10010103 Nguyễn Viết Hoàng Long '18/07/2000
78 1810A01 18A10010077 Phạm Văn Long '05/06/2000
79 1810A05 18A10010332 Nguyễn Bá Lộc '19/09/2000
80 1810A02 18A10010171 Trần Thị Mai '23/03/2000
81 1810A04 18A10010195 Trần Xuân Mạnh '19/09/2000
82 1810A04 18A10010268 Trần Thanh Minh '01/12/2000
83 1810A05 18A10010160 Trương Tuấn Nam '26/01/2000
84 1810A04 18A10010188 Nguyễn Thị Ngân '31/10/2000
85 1810A05 18A10010324 Đoàn Văn Nghĩa '25/01/2000
86 1810A04 18A10010024 Bùi Thị Bích Ngọc '27/03/2000
87 1810A03 18A10010129 Hồ Long Nhật '19/09/2000
88 1810A05 18A10010213 Phạm Thị Yến Nhi '26/11/2000
89 1810A04 18A10010076 Lê Hoàng Phong '24/01/2000
90 1810A01 18A10010356 Nguyễn Văn Phong '12/06/2000
91 1810A02 18A10010110 Trần Đồng Phong '05/11/2000
92 1810A04 18A10010004 Đỗ Việt Phúc '20/05/2000
93 1810A05 18A10010343 Đỗ Minh Phương '01/02/2000
94 1810A05 18A10010179 Lê Minh Quang '26/06/2000
95 1810A01 18A10010126 Nguyễn Anh Quân '05/07/2000
96 1810A03 18A10010318 Vũ Thị Hồng Quyên '10/02/2000
97 1810A02 18A10010218 Đỗ Thế Tài '06/06/2000
98 1810A05 18A10010202 Phạm Văn Thanh '13/09/2000
99 1810A03 18A10010050 Sùng Văn Thành '11/02/2000
100 1810A05 18A10010167 Chu Thị Thảo '12/03/2000
101 1810A01 18A10010368 Nguyễn Thị Bích Thảo '01/09/2000
102 1810A05 18A10010052 Vũ Huy Thiện '09/06/2000
103 1810A02 18A10010203 Nguyễn Hoàng Thông '01/10/2000
104 1810A04 18A10010302 Đặng Thị Phương Thu '02/11/2000
105 1810A01 18A10010010 Trần Ngọc Thu '09/11/2000
106 1810A03 18A10010344 Hoàng Thanh Thúy '15/10/1999
107 1810A05 18A10010123 Phạm Thanh Thủy '25/04/2000
108 1810A02 18A10010084 Nguyễn Anh Toàn '15/05/2000
109 1810A03 18A10010282 Bùi Huyền Trang '19/08/2000
110 1810A05 18A10010301 Nguyễn Thu Trang '08/01/2000
111 1810A04 18A10010194 Đào Công Tuấn '20/10/2000
112 1810A03 18A10010303 Trần Đình Tuấn '06/10/2000
113 1810A05 18A10010121 Nguyễn Thị Tuyến '25/11/2000
114 1810A01 18A10010349 Đoàn Thị Tuyết '19/04/2000
115 1810A02 18A10010267 Nguyễn Thị Bạch Tuyết '14/12/2000
116 1810A03 18A10010139 Trương Thị Tươi '15/01/2000
117 1810A02 18A10010097 Vũ Thị Vân '07/09/2000
118 1810A05 18A10010355 Lưu Thị Xuyên '19/05/2000
(10953 lần xem)