Thông báo v/v Thu học phí đợt 3 (18, 19/3/2012)

15/03/2012 15:55
Khoa Công nghệ Thông tin Viện Đại học Mở Hà Nội Thông báo lịch thu học phí đợt 3 như sau:

 

-Căn cứ nghị định số 49/2010/NĐ- CP ngày 14/05/2010 của chính phủ về việc qui định chế độ, múc thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014-2015.

-Căn cứ qui định 01/KH-TC/ĐHM  ngày 28/03/2011 của Viện Đại học Mở Hà Nội qui định về mức thu học phí, lệ phí đối với các ngành , các trình độ theo các loại hình đào tạo năm học 2011-2012.

Khoa Công nghệ Thông tin Viện Đại học Mở Hà Nội Thông báo lịch thu học phí đợt 3 như sau:

+Đối tượng :Các sinh viên hệ chính quy và phi chính quy (trừ khóa 11B1-11B6 và 711B1, 0711B2).

+  Thời gian thu học phí: ngày 18-19/03/2012-Sáng từ 8h00 đến 11h00-Chiều từ 13h30 đến 16h00

+  Mức thu học phí

- Hệ ĐH chính quy: 1.950.000đ/kỳ

- Hệ CĐ chính quy: 1.550.000đ/kỳ

- Hệ TC, HCKT:      2.950.000đ/kỳ.

+  Địa điểm thu: Tại CS2 Khoa CNTT.

Đề nghị các đồng chí giáo viên chủ nhiệm  phổ biến lịch thu học phí đến sinh viên từng lớp để quá trình thu học phí được đúng kế hoạch. Những sinh viên không hoàn thành học phí sẽ không được thi hết môn của học kỳ này.

(7401 lần xem)