Thông báo v/v tổ chức giảng dạy và kinh phí tham gia khóa học Giáo dục thể chất quốc phòng và an ninh đợt 2

24/03/2023 08:34
Dành cho đối tượng khóa 2021
Tags: Quốc phòng,
,

Thông báo kế hoạch tổ chức giảng dạy môn Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh đợt 2 cho khóa 2021 từ ngày 03/04/2023 đến ngày 14/04/2023

Kế hoạch thu tiền ăn ở cho sinh viên 

Thời gian từ 8h - 15h ngày 27/03/2023 tại phòng P17

(2909 lần xem)