Thông báo v/v tổ chức kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp của Sinh viên.

15/03/2012 17:15
Thông báo v/v tổ chức kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp của Sinh viên. Theo nghị quyết cuộc họp Hội đồng Khoa CNTT ngày 31/01/2012 về việc kiểm tra tiến độ làm đồ án tốt nghiệp của Sinh viên năm cuối (khóa 2008). Ban chủ nhiệm Khoa quyết định tổ chức thực hiện theo nội dung như sau:
Tags: 0008B, thông báo,

 

 

1. Thời gian: 8h00 ngày 07/04/2012 (thứ 7)

2. Địa điểm: Cơ sở 2, Khoa CNTT

3. Nội dung kiểm tra tiến độ:

            - Về phân tích bài toán, lựa chọn giải pháp và thiết kế hệ thống phần mềm (cơ sở dữ liệu, chức năng, quy trình xử lý, tổ chức chương trình,…);

            - Về kỹ năng lập trình trên ngôn ngữ và nền tảng đã lựa chọn (kiểm tra một vài mô-đun nhỏ của chương trình).

4. Hình thức kiểm tra: Thành lập các hội đồng kiểm tra (sau đây gọi tắt là Hội đồng) và phân chia sinh viên theo hội đồng (danh sách hội đồng sẽ thông báo sau - gặp Cô Thủy).

5. Đánh giá: Hội đồng chịu trách nhiệm ra quyết định với 03 hình thức sau đối với mỗi sinh viên (theo mẫu):

            - Tiếp tục làm đồ án với đề tài đã đăng ký và kết quả đạt được;

            - Tiếp tục làm nhưng cần bổ sung: hoàn thiện thiết kế; tăng cường kỹ năng lập trình. Phải có xác nhận của giáo viên hướng dẫn và một thành viên trong Hội đồng kiểm tra (theo mẫu), nộp cho Cô Thủy;

            - Không được tiếp tục làm đồ án và phải chuyển sang hình thức thi tốt nghiệp.

Đề nghị các Sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp triển khai tốt công việc của mình để đạt kết quả cao.

(9581 lần xem)