Tech Talk môn học Thiết kế giao diện người dùng với chủ đề "Tầm quan trọng và cách thực hiện UI/UX trong doanh nghiệp thực tế"

12/04/2023 21:13

Bộ môn CN Đa phương tiện thông báo tổ chức Tech Talk trong khuôn khổ học phần Thiết kế giao diện người dùng

Thời gian: 13h00 Thứ bảy ngày 15/04/2023

Địa điểm: P.44 - Khu giảng đường Khoa CNTT

Báo cáo viên Anh Nguyễn Huy Hoàng, chuyên gia UI/UX, trưởng phòng Sáng tạo công ty VNPT-IT 

Thành phần:

- Các sinh viên đang theo học lớp “ AAG0142023.001và AAG0142023.002”môn Thiết kế giao diện người dung

- Sinh viên chuyên ngành CN Đa phương tiện

- Sinh viên khác có nhu cầu trong học tập sau này

- Cán bộ và giảng viên khác có quan tâm

Các sinh viên tham dự lưu minh chứng phục vụ cho công việc khi cần

(11147 lần xem)