Lịch thi cuối khoá năm 2012 các môn Lí luận chính trị

16/03/2012 09:39
Bậc học: Đại học, Cao đẳng Hệ: Chính qui Ngày thi: 17/03/2012
Tags: 0008B, thông báo,

Môn thi: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngành: Tin học ứng dụng
Địa điểm thi: Cơ sở 2 khoa CNTT (96 Định Công) 

Lịch trình buổi thi được qui định như sau:

  • 7h30: Giám thị, thí sinh tập trung tại địa điểm thi
  • 7h40: Gọi thí sinh vào phòng thi
  • 7h55: Bóc và phát đề cho thí sinh
  • 8h00: tính giờ làm bài
  • 10h30: Thu bài
  • Họp tổng kết hội đồng thi

Ghi chú:

  1. Yêu cầu thí sinh mang theo chứng minh thư hoặc giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh
  2. Hiện danh sách các phòng thi đã có dán tại địa điểm thi
(9025 lần xem)