Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 6 - 2023

25/05/2023 13:48
Thông báo v/v Nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 6 - 2023

Tổ Kế hoạch đào tạo thông báo quy trình nộp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp tới các sinh viên hệ Chính quy đã hoàn thành CTĐT, có đủ điều kiện xét tốt nghiệp theo quy định và có nguyện vọng được xét tốt nghiệp vào đợt tháng 6- 2023, cụ thể như sau

1. Đối tượng:

 

 • Sinh viên tích lũy đủ điều kiện về kết quả học tập, rèn luyện (danh sách kèm theo dưới đây) 

 • Khai thông tin sinh viên qua Form :https://forms.gle/zRddhuMJv4h2B8hE9  trước ngày 30/5/2023

 • Sinh viện phải tự cập nhật hồ sơ tốt nghiệp lên trang Web của Trường tại http://totnghiep.hou.edu.vn trước ngày 30/5/2023

2. Hồ sơ cần nộp gồm

 • Đơn đăng ký tốt nghiệp (mẫu 1 theo QĐ 4004)

 • Bản cam kết sinh viên (theo mẫu quy định, không cần xin chữ ký CVHT)

 • Bằng tốt nghiệp THPT (bản photo có công chứng hoặc tương đương)

 • Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (bản photo có công chứng)

 • Bằng tốt nghiệp THPT (bản gốc/chính để kiểm tra – đối với SV trước đây chưa được thẩm định bằng)

3. Thời gian nộp hồ sơ:

 • Giờ hành chính các ngày 1,2 tháng 06 - 2023.         

 • Trước khi nộp, SV tự chụp ảnh toàn bộ giấy tờ trong hồ sơ để cập nhật lên hệ thống .

 • Nộp trực tiếp: Phòng P17 khu giảng đường khoa CNTT

4. Lưu ý:  

 • Để được xét công nhận tốt nghiệp, trước khi nộp hồ sơ này sinh viên phải:

  • Tham gia và hoàn thành (đã được đánh giá đạt) các Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên theo kế hoạch từng năm học.

  • Hoàn thành các nghĩa vụ liên quan  (tài chính, thư viện, ...) và đạt đủ các tiêu chuẩn đối với việc xét công nhận tốt nghiệp.

       Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét TN 

STT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Giới tính
1 1510A02 15A10010079 Hoàng Tiến Đạt '10/06/1997 Nam
2 1510A02 15A10010176 Nguyễn Hữu Hậu '22/01/1997 Nam
3 1510A04 15A10010007 Bùi Hữu Thắng '27/12/1997 Nam
4 1610A03 16A10010172 Nguyễn Quốc Bảo '07/12/1995 Nam
5 1610A01 16A10010108 Ngô Đình Đạt '14/01/1998 Nam
6 1610A03 16A10010355 Nguyễn Văn Lãm '26/03/1998 Nam
7 1610A05 16A10010110 Vũ Hồng Minh '09/10/1998 Nam
8 1610A03 16A10010131 Đào Xuân Thắng '01/05/1998 Nam
9 1610A02 16A10010343 Trần Thị Kiều Trang '09/10/1998 Nữ
10 1610A04 16A10010226 Nguyễn Như Anh Tuấn '06/02/1998 Nam
11 1710A02 17A10010243 Trần Khánh Duy '11/08/1999 Nam
12 1710A01 17A10010332 Phạm Văn Hải '06/01/1999 Nam
13 1710A03 17A10010082 Đỗ Quang Linh '26/09/1999 Nam
14 1710A03 17A10010235 Đỗ Thị Sen '08/03/1999 Nữ
15 1710A01 17A10010167 Nguyễn Minh Tân '25/08/1999 Nam
16 1810A01 18A10010083 Nguyễn Thị Vy Anh '09/11/2000 Nữ
17 1810A02 18A10010067 Trần Thị Lan Anh '11/09/2000 Nữ
18 1810A03 18A10010233 Trần Thị Phương Anh '24/12/2000 Nữ
19 1810A04 18A10010217 Vũ Đức Anh '06/10/2000 Nam
20 1810A03 18A10010297 Đinh Văn Chương '25/03/2000 Nam
21 1810A04 18A10010227 Trần Thị Cúc '01/05/2000 Nữ
22 1810A05 18A10010019 Cao Xuân Cường '29/09/2000 Nam
23 1810A01 18A10010262 Phan Thanh Dũng '10/08/2000 Nam
24 1810A01 18A10010176 Đỗ Tiến Đại '13/06/2000 Nam
25 1810A03 18A10010175 Kiều Đức Đạt '11/12/2000 Nam
26 1810A03 18A10010311 Nguyễn Văn Đoàn '08/08/2000 Nam
27 1810A03 18A10010044 Bùi Ngọc Hải '18/10/2000 Nam
28 1810A02 18A10010054 Trịnh Xuân Hải '18/09/2000 Nam
29 1810A05 18A10010140 Ninh Thị Hạnh '01/03/2000 Nữ
30 1810A01 18A10010157 Mai Minh Hằng '16/02/2000 Nữ
31 1810A03 18A10010106 Đặng Đức Huy '14/08/2000 Nam
32 1810A02 18A10010289 Nguyễn Quang Huy '23/03/2000 Nam
33 1810A01 18A10010182 Nguyễn Văn Huy '04/10/2000 Nam
34 1810A03 18A10010272 Lương Thị Ngọc Huyền '26/06/2000 Nữ
35 1810A01 18A10010239 Nguyễn Thị Thanh Huyền '24/09/2000 Nữ
36 1810A05 18A10010257 Dương Thị Thanh Hường '17/09/2000 Nữ
37 1810A03 18A10010173 Nguyễn Thiện Khoa '28/02/2000 Nam
38 1810A01 18A10010245 Nguyễn Trọng Linh '06/03/2000 Nam
39 1810A03 18A10010130 Trịnh Thùy Linh '15/06/2000 Nữ
40 1810A01 18A10010107 Bùi Ngọc Long '08/11/2000 Nam
41 1810A01 18A10010113 Đặng Hữu Long '13/02/2000 Nam
42 1810A01 18A10010230 Nguyễn Ngọc Minh '04/03/2000 Nam
43 1810A04 18A10010268 Trần Thanh Minh '01/12/2000 Nam
44 1810A01 18A10010357 Lưu Văn Nam '21/10/2000 Nam
45 1810A03 18A10010221 Phạm Đình Ngọc '05/10/2000 Nam
46 1810A05 18A10010143 Trương Thị Nguyện '16/03/2000 Nữ
47 1810A01 18A10010184 Hoàng Đình Nhân '14/03/2000 Nam
48 1810A03 18A10010129 Hồ Long Nhật '19/09/2000 Nam
49 1810A01 18A10010087 Nguyễn Thị Thùy Ninh '16/06/2000 Nữ
50 1810A03 18A10010017 Đinh Trung Phong '14/11/2000 Nam
51 1810A04 18A10010314 Nguyễn Thu Phương '23/11/2000 Nữ
52 1810A02 18A10010033 Nguyễn Đàm Quân '23/10/2000 Nam
53 1810A05 18A10010128 Tô Thanh Sơn '13/08/2000 Nam
54 1810A04 18A10010104 Bùi Mạnh Thể '15/08/2000 Nam
55 1810A04 18A10010088 Kiều Thị Thu Thúy '13/12/2000 Nữ
56 1810A02 18A10010275 Vũ Công Trường '26/03/2000 Nam
57 1810A05 18A10010299 Nguyễn Văn Tuấn '17/12/2000 Nam
58 1810A04 18A10010270 Ngô Anh '19/10/2000 Nam
59 1810A01 18A10010018 Nguyễn Thị Vân '02/06/2000 Nữ
60 1810A04 18A10010136 Nguyễn Hoàng Việt '13/02/2000 Nam
61 1810A04 18A10010027 Nguyễn Thị Hà Vy '06/09/2000 Nữ

 

(16627 lần xem)