Thông báo danh sách (dự kiến) xét cấp Khoa về việc cấp học bổng KKHT Học kỳ 1 năm học 2023-2024

06/02/2024 12:50
Khoa thông báo danh sách dự kiến xét cấp Khoa về việc cấp học bổng HK1 năm học 2023-2024, như sau:
Tags: học bổng,

1. Danh sách dự kiến đề nghị xét cấp học bổng: xem danh sách (1) đăng dưới đây

2. Nếu có thắc mắc, Sinh viên liên hệ qua e-mail với CVHT, có CC: cntt@hou.edu.vn trước ngày 16/02/2024  để được giải đáp. 

CVHT hoàn thành việc giải đáp qua e-mail (có CC đến địa chỉ email của Khoa) trước 10:00 ngày 16/02/2024.

Danh sách (1) như sau:

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm HT Xếp loại RL Số TK-NH
1 Tạ Việt Anh 19/01/2001 1910A03 3,14 Khá Theo số TK Sv nộp HP
2 Trần Lan Anh 03/09/2001 1910A05 3,15 Khá Theo số TK Sv nộp HP
3 Đỗ Thị Bích 19/11/2001 1910A02 3,21 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
4 Nguyễn Công Chính 16/10/2001 1910A03 3,45 Khá Theo số TK Sv nộp HP
5 Nguyễn Thị Phương Dung 15/10/2001 1910A03 3,43 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
6 Kiều Hoàng Dương 10/04/2001 1910A03 3,24 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
7 Nguyễn Sơn Hà 18/08/2001 1910A03 3,19 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
8 Nguyễn Thị Thu Hà 21/10/2001 1910A04 3,33 Khá Theo số TK Sv nộp HP
9 Nguyễn Thu Hà 26/06/2001 1910A05 3,18 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
10 Hà Thị Hạnh 26/07/2001 1910A04 3,32 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
11 Đàm Thu Hằng 25/10/2001 1910A02 3,53 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
12 Đinh Thị Thu Hiền 28/07/2001 1910A01 3,24 Khá Theo số TK Sv nộp HP
13 Phạm Thị Thu Hiền 28/01/2001 1910A03 3,53 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
14 Đỗ Mai Hoa 19/08/2001 1910A03 3,28 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
15 Nguyễn Thị Thu Hoài 10/01/2001 1910A01 3,32 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
16 Nguyễn Duy Huy 21/02/2001 1910A01 3,19 Khá Theo số TK Sv nộp HP
17 Vương Quang Huy 26/02/2001 1910A02 3,56 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
18 Đinh Huy Khánh 28/06/2001 1910A05 3,41 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
19 Nguyễn Thị Lê 05/08/2001 1910A04 3,37 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
20 Nghiêm Thị Thu Linh 18/05/2001 1910A05 3,24 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
21 Nguyễn Văn Linh 13/01/2000 1910A04 3,22 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
22 Bùi Đức Lộc 18/07/1998 1910A04 3,5 Xuất sắc Theo số TK Sv nộp HP
23 Cáp Thị Hải Ly 24/09/2001 1910A02 3,39 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
24 Nguyễn Văn Mạnh 01/10/2001 1910A03 3,45 Khá Theo số TK Sv nộp HP
25 Nguyễn Văn Mạnh 29/12/2001 1910A04 3,37 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
26 Nguyễn Thanh Nam 21/07/2001 1910A04 3,52 Xuất sắc Theo số TK Sv nộp HP
27 Nguyễn Anh Núi 25/08/2001 1910A02 3,54 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
28 Nguyễn Đình Phước 18/06/2000 1910A02 3,17 Khá Theo số TK Sv nộp HP
29 Trần Thu Phương 20/12/2001 1910A04 3,17 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
30 Trần Hoài Thu 20/12/2001 1910A03 3,19 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
31 Nguyễn Văn Tiến 08/09/2001 1910A04 3,24 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
32 Trần Văn Tiến 05/03/2001 1910A05 3,19 Khá Theo số TK Sv nộp HP
33 Trần Quỳnh Trang 07/06/2001 1910A04 3,35 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
34 Văn Minh Trường 07/11/2001 1910A02 3,2 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
35 Vũ Xuân Trường 22/12/2001 1910A03 3,14 Khá Theo số TK Sv nộp HP
36 Phạm Lê Việt Tú 14/10/2001 1910A04 3,37 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
37 Lê Anh Tuấn 31/03/2001 1910A02 3,14 Khá Theo số TK Sv nộp HP
38 Lê Thị Uyên 14/04/2001 1910A05 3,39 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
39 Tạ Minh Vượng 16/01/2001 1910A05 3,17 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
40 Phạm Thị Yến 21/01/2001 1910A04 3,26 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
41 Lê Tuấn Anh 19/06/2002 2010A04 3,35 Khá Theo số TK Sv nộp HP
42 Nguyễn Duy Ảnh 03/12/2002 2010A02 3,24 Khá Theo số TK Sv nộp HP
43 Nguyễn Thành Công 25/03/2002 2010A04 3,34 Khá Theo số TK Sv nộp HP
44 Lê Mạnh Cường 18/06/2002 2010A05 3,41 Xuất sắc Theo số TK Sv nộp HP
45 Nguyễn Thị Dịu 20/05/2002 2010A03 3,22 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
46 Hoàng Quốc Đạt 31/10/2002 2010A02 3,75 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
47 Nguyễn Thành Đạt 29/01/2001 2010A02 3,59 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
48 Trịnh Đăng Đạt 12/11/2002 2010A04 3,34 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
49 Trương Tiến Đạt 24/03/1997 2010A03 3,37 Khá Theo số TK Sv nộp HP
50 Phạm Xuân Định 05/03/2002 2010A04 3,28 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
51 Bùi Văn Đông 06/10/2002 2010A01 3,36 Khá Theo số TK Sv nộp HP
52 Đinh Văn Hảo 16/05/2002 2010A05 3,81 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
53 Nguyễn Quốc Hiếu 03/09/2002 2010A04 3,21 Xuất sắc Theo số TK Sv nộp HP
54 Lưu Đức Hoàng 07/03/2002 2010A01 3,58 Khá Theo số TK Sv nộp HP
55 Nguyễn Việt Hoàng 30/11/2002 2010A03 3,57 Xuất sắc Theo số TK Sv nộp HP
56 Nguyễn Thị Thanh Lan 13/01/2002 2010A03 3,15 Khá Theo số TK Sv nộp HP
57 Nguyễn Khắc Ngọc 14/12/2002 2010A01 3,32 Khá Theo số TK Sv nộp HP
58 Lường Thị Nguyệt 25/05/2002 2010A03 3,45 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
59 Hoàng Thị Oanh 26/02/2002 2010A02 3,13 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
60 Phạm Thị Anh Phiên 30/10/2002 2010A02 3,2 Xuất sắc Theo số TK Sv nộp HP
61 Trịnh Hồng Phúc 05/03/2002 2010A02 3,13 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
62 Đỗ Minh Quân 04/05/2002 2010A02 3,47 Xuất sắc Theo số TK Sv nộp HP
63 Ngô Xuân Quy 18/12/2002 2010A02 3,18 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
64 Đinh Thị Như Quỳnh 26/02/2002 2010A03 3,31 Khá Theo số TK Sv nộp HP
65 Phạm Thị Phương Thảo 26/11/2002 2010A03 3,35 Xuất sắc Theo số TK Sv nộp HP
66 Lại Quang Thắng 03/08/2002 2010A03 3,61 Xuất sắc Theo số TK Sv nộp HP
67 Lê Tuấn Vũ 15/11/2002 2010A05 3,59 Xuất sắc Theo số TK Sv nộp HP
68 Bùi Thị Yên 06/02/2002 2010A03 3,33 Xuất sắc Theo số TK Sv nộp HP
69 Nguyễn Đức Anh 18/02/2003 2110A02 3,24 Khá Theo số TK Sv nộp HP
70 Nguyễn Quang Ánh 18/10/2003 2110A04 3,29 Khá Theo số TK Sv nộp HP
71 Đỗ Thùy Dương 09/10/2003 2110A01 3,38 Xuất sắc Theo số TK Sv nộp HP
72 Thân Khánh Huyền 13/03/2003 2110A04 3,35 Khá Theo số TK Sv nộp HP
73 Nguyễn Thảo Linh 29/10/2003 2110A01 3,18 Khá Theo số TK Sv nộp HP
74 Nguyễn Tấn Minh 10/09/2003 2110A04 3,24 Khá Theo số TK Sv nộp HP
75 Hoàng Văn Thụ 16/09/2003 2110A03 3,24 Khá Theo số TK Sv nộp HP
76 Phạm Quốc Tuấn 12/12/2003 2110A05 3,64 Xuất sắc Theo số TK Sv nộp HP
77 Vũ Hoàng Anh 21/10/2004 2210A04 3,15 Khá Theo số TK Sv nộp HP
78 Nguyễn Hồng Ánh 06/08/2004 2210A04 3,27 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
79 Đào Quang Biên 16/06/2004 2210A01 3,36 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
80 Đào Thanh Bình 21/03/2004 2210A03 3,5 Khá Theo số TK Sv nộp HP
81 Nguyễn Khắc Chính 14/01/2004 2210A05 3,53 Khá Theo số TK Sv nộp HP
82 Lê Mạnh Đức 29/09/2004 2210A02 3,17 Khá Theo số TK Sv nộp HP
83 Vũ Minh Hải 22/12/2004 2210A01 3,2 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
84 Trần Thị Huyền 14/10/2004 2210A03 3,14 Khá Theo số TK Sv nộp HP
85 Đỗ Phúc Hưng 29/03/2004 2210A04 3,2 Khá Theo số TK Sv nộp HP
86 Lê Cát Khánh 22/12/2004 2210A01 3,29 Khá Theo số TK Sv nộp HP
87 Vũ Trọng Lộc 02/12/2004 2210A01 3,21 Khá Theo số TK Sv nộp HP
88 Ngô Xuân Nghiêm 05/04/2004 2210A01 3,18 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
89 Trần Thị Yến Nhi 05/11/2004 2210A04 3,39 Khá Theo số TK Sv nộp HP
90 Trần Thùy Ninh 01/02/2004 2210A04 3,5 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
91 Lê Minh Quang 01/03/2004 2210A05 3,25 Xuất sắc Theo số TK Sv nộp HP
92 Đỗ Minh Quân 17/08/2004 2210A01 3,2 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
93 Đỗ Đức Quý 26/04/2004 2210A06 3,21 Khá Theo số TK Sv nộp HP
94 Dương Thị Thương 25/03/2004 2210A06 3,67 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
95 Nguyễn Thu Trang 19/12/2004 2210A04 3,42 Khá Theo số TK Sv nộp HP
96 Phạm Huyền Trang 18/09/2004 2210A05 3,42 Xuất sắc Theo số TK Sv nộp HP
97 Dương Đức Tuấn 18/09/2004 2210A02 3,68 Khá Theo số TK Sv nộp HP
98 Nguyễn Đình Anh 27/02/2005 2310A01 3,39 Khá Theo số TK Sv nộp HP
99 Nguyễn Huy Bằng 25/07/2005 2310A06 3,22 Khá Theo số TK Sv nộp HP
100 Nguyễn Quang Duy 17/04/2005 2310A05 3,14 Khá Theo số TK Sv nộp HP
101 Lê Minh Đức 10/07/2005 2310A06 3,14 Khá Theo số TK Sv nộp HP
102 Hoàng Minh Hiếu 02/09/2005 2310A02 3,14 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
103 Lê Tài Quốc Huy 04/05/2005 2310A01 3,22 Xuất sắc Theo số TK Sv nộp HP
104 Vi Lương Ngọc Huy 20/03/2005 2310A03 3,44 Khá Theo số TK Sv nộp HP
105 Đỗ Đức Quyết 09/11/2005 2310A05 3,31 Khá Theo số TK Sv nộp HP
106 Nguyễn Đức Tấn 30/07/2005 2310A05 3,17 Khá Theo số TK Sv nộp HP
107 Trương Tuấn Thành 28/03/2005 2310A02 3,19 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
108 Dương Quốc Thịnh 21/06/2005 2310A06 3,28 Tốt Theo số TK Sv nộp HP
(7856 lần xem)