Thông báo triệu tập các SV/HV tham dự Buổi Đối thoại cấp khoa năm học 2023-2024.

23/02/2024 14:38
Khoa CNTT thông báo triệu tập các SV có tên trong danh sách dưới đây tham dự Buổi Đối thoại cấp khoa năm học 2023-2024.

Thời gian sinh viên có mặt: 13:30 ngày 28/02/2024

Địa điểm: P52 - Khu giảng đường khoa CNTT 96 Định Công Hoàng Mai Hà nội

Danh sách SV, HV được triệu tập

STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Lớp
1 23A1001D0016 Nguyễn Thị Lan Anh 01/11/2005 2310A06
2 23A1001D0097 Mã Xuân Dương 03/01/2005 2310A06
3 23A1001D0295 Nguyễn Thị Linh Phương 05/01/2005 2310A06
4 23A1001D0346 Dương Quốc Thịnh 21/06/2005 2310A06
5 23A10010313 Đỗ Đức Quyết 09/11/2005 2310A05
6 23A10010124 Nguyễn Thu Hạ 09/12/2005 2310A05
7 23A10010255 Nguyễn Đức Minh 13/08/2005 2310A05
8 23A10010047 Nguyễn Hạnh Chi 12/04/2005 2310A05
9 23A1001D0286 Lê Xuân Phong 07/10/2005 2310A04
10 23A1001D0183 Nguyễn Tiến Huy 18/11/2005 2310A04
11 23A1001D0026 Vũ Trường Anh 13/10/2005 2310A04
12 23A1001D0038 Chu Thị Thanh Bình 24/09/2005 2310A04
13 23A10010025 Vũ Quang Anh 21/06/2005 2310A03
14 23A10010031 Khương Công Ba 03/11/2005 2310A03
15 23A100100233 Nguyễn Văn Lực 04/05/2005 2310A03
16 23A100100221 Phùng Thị Thùy Linh 26/09/2005 2310A03
17 23A1001D0164 Nguyễn Mạnh Hùng 22/09/2005 2310A02
18 23A1001D0113 Lê Hương Giang 11/11/2005 2310A02
19 23A1001D0290 Đỗ Bảo Phúc 20/12/2005 2310A02
20 23A1001D0092 Trần Văn Dũng 14/12/2005 2310A02
21 23A1001D0180 Lê Tài QuốC Huy 04/05/2005 2310A01
22 23A1001D0175 Lê Thi Hương 27/05/2005 2310A01
23 23A1001D0399 Đỗ Tố Uyên 1/5/2005 2310A01
24 23A1001D0405 Đinh Thành Vinh 16/10/2005 2310A01
25 22K100004 Phạm Quyết Tâm   2210K01
26 22A1001D0036 Nguyễn Thị Mỹ Bình 27/07/04 2210A06
27 22A1001D0158 Ngô Quang Huy 19/12/04 2210A06
28 22A1001D0199 Nguyễn Thế Lộc 28/12/04 2210A06
29 22A1001D0314 Dương Thị Thương 25/03/04 2210A06
30 22A1001D0076 Lê Nghĩa Dũng 02/12/04 2210A05
31 22A1001D0188 Nguyễn Thị Tú Lan 06/01/04 2210A05
32 22A1001D0277 Lê Minh Quang 01/03/04 2210A05
33 22A1001D0329 Phạm Huyền Trang 18/09/04 2210A05
34 22A1001D0027 Vũ Hoàng Anh 21/10/2004 2210A04
35 22A1001D0029 Nguyễn Hồng Ánh 06/08/2004 2210A04
36 22A1001D0152 Đỗ Phúc Hưng 29/03/2004 2210A04
37 22A1001D0242 Trần Thị Yến Nhi 05/11/2004 2210A04
38 22A1001D0243 Trần Thùy Ninh 01/02/2004 2210A04
39 22A1001D0328 Nguyễn Thu Trang 19/12/2004 2210A04
40 22A1001D0080 Nguyễn Vũ Dũng 04/06/2004 2210A03
41 22A1001D0052 Lê Thị Đào 13/07/2004 2210A03
42 22A1001D0265 Nguyễn Thị Huyền Phương 09/11/2004 2210A03
43 22A1001D0142 Nguyễn Việt Hoàng 24/09/2004 2210A03
44 22A1001D0048 Đỗ Hải Đăng 10/12/2004 2210A02
45 22A1001D0071 Lê Mạnh Đức 29/092004  2210A02
46 22A1001D0109 Bùi Minh Hạnh 05/12/2004 2210A02
47 22A1001D0174 Lê Minh Khiêm 06/04/2004 2210A01
48 22A1001D0126 Vũ Minh Hiếu 06/01/2004 2210A01
49 22A1001D0078 Nguyễn Quang Dũng 11/06/2004 2210A01
50 22A1001D0342 Đỗ Xuân Trường 25/11/2004 2210A01
51 21A100100422 Đỗ Thanh Uyên 25/10/2003 2110A5
52 21A100100141 Tạ Đức Hoàn 05/05/2003 2110A5
53 21A100100127 Nông Văn Hiệp 06/08/2003 2110A5
54 21A100100415 Phạm Quốc Tuấn 12/12/2003 2110A5
55 21K100003 Nguyễn Văn Khái   2110K01
56 21A100100275 Phạm Thị Hồng Nhung 13/11/2003 2110A04
57 21A100100387 Nguyễn Thị Đoan Trang 13/09/2003 2110A04
58 21A100100402 Phùng Danh Vũ Trường 01/06/2003 2110A04
59 21A100100242 Nguyễn Tấn Minh 10/09/2003 2110A04
60 21A100100191 Vũ Văn Lãm 27/9/2003 2110A03
61 21A100100101 Hán Đức Giang 07/01/2003 2110A03
62 21A100100194 Trần Võ Lâm 14/11/2003 2110A03
63 21A100100038 Vương Đăng Kim Bảo 15/03/2003 2110A03
64 21A100100013 Hoàng Việt Anh 28/04/2003 2110A02
65 21A100100407 Trần Minh Tuân 20/05/2003 2110A02
66 21A100100240 Nguyễn Nhật Minh 30/12/2003 2110A02
67 21A100100283 Nguyễn Hồng Phong 02/07/2003 2110A02
68 21A100100340 Phạm Tiến Thành 26/12/2003 2110A01
69 21A100100067 Đỗ Thùy Dương 09/10/2003 2110A01
70 21A100100140 Lương Thu Hoài 01/10/2003 2110A01
71 21A100100137 Nguyễn Minh Hòa 15/11/2003 2110A01
72 20A10010217 Đặng Thành Công 20/5/2002 2010A05
73 20A10010034 Phạm Hồng Quân 15/12/2002 2010A05
74 20A10010279 Nguyễn Thị Phương 31/01/2002 2010A04
75 20A10010087 Nguyễn Việt Phương 11/08/2002 2010A04
76 20A10010171 Đinh Thị Như Quỳnh 2/26/2002 2010A03
77 20A10010370 Nguyễn Minh Thủy 7/22/2002 2010A03
78 20A10010211 Hà Thị Phượng 6/22/2002 2010A03
79 20A10010144 Lường Thị Nguyệt  5/25/2002 2010A03
80 20A10010140 Kiều Mạnh Cường 03/08/2002 2010A02
81 20A10010337 Hoàng Thị Phương Duyên 26/01/2002 2010A02
82 20A10010252 Lê Trọng Thắng 17/06/2002 2010A02
83 20A10010041 Phạm Xuân Trường 14/01/2002 2010A01
84 20A10010128 Nguyễn Quang Thắng 04/04/2002 2010A01
85 20A10010357 Nguyễn Anh Trung 08/09/2002 2010A01
86 20A10010333 Nguyễn Tiến Trường 07/01/2002 2010A01
87 19A10010204 Nghiêm Thị Thu Linh 18/05/2001 1910A05
88 19A10010001 Khuất Đình Quân 27/05/2001 1910A05
89 19A10010142 Hà Thị Hạnh 26/07/2001 1910A04
90 19A10010348 Ma Thị Huyền 03/12/2001 1910A04
91 19A10010105 Đỗ Mai Hoa 19/08/2001 1910A03
92 19A10010305 Nguyễn Công Viên 20/12/2001 1910A03
93 19A10010006 Đỗ Thị Bích 19/11/2001 1910A02
94 19A10010013 Đàm Thu Hằng 25/10/2001 1910A02
95 19A10010375 Đinh Thị Thu Hiền 28/07/2001 1910A01
96 19A10010047 Nguyễn Thị Thu Hoài 10/01/2001 1910A01
97 19A10010182 Nguyễn Duy Huy 21/02/2001 1910A01
98 18A10010339 Khương Văn Toàn 22/03/2000 1810A04
99 18A10010181 Nguyễn Quang Huy 13/10/2000 1810A03
100 18A10010247 Phạm Quang Chiến 24/03/2000 1810A03
101 17A10010232 Trần Minh Hoàng 07/07/1999 17A3
102 17A10010036 Nguyễn Công Lâm 20/10/1999 17A3
103 16A10010238 Hà Trí Kiên 07/03/1998 1610A04
(4797 lần xem)