Thông báo số 3 v/v đăng ký tín chỉ HK3 năm học 2023-2024

21/05/2024 08:40
Khoa CNTT thông báo danh sách các lớp điều chỉnh đăng ký tín chỉ như sau.

1. Hủy các lớp sau do số lượng sinh viên không đủ số lượng sinh viên đăng ký

STT

Mã HP

Tên học phần

Tên lớp TC

SV tối đa

SV đ.ký

Giáo viên

Phòng học

1

7E1006.22

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

7E1006.22-3.2324.1.1_LT

65

24

Trịnh Thị Xuân

FITHOU-P22; FITHOU-P22

2

7D0101.22

Giải tích 1

7D0101.22-3.2324.1.1_LT

65

22

Nguyễn Thùy Linh

FITHOU-P42; FITHOU-P42

3

7E1002.22

Kiến trúc máy tính

7E1002.22-3.2324.1.1_LT

65

22

Vũ Chấn Hưng;

FITHOU-P22; FITHOU-P21

4

7C2070.17

Kỹ thuật đồ hoạ và thực tại ảo

7C2070.17-3.2324.1.1_LT

50

20

Trần Duy Hùng

FITHOU-P42; FITHOU-P42

5

7C2017.17

Kỹ thuật Lập trình cơ sở

7C2017.17-3.2324.1.1_LT

65

22

Nguyễn Thành Huy

FITHOU-P21; FITHOU-P21

6

7E1011.22

Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng

7E1011.22-3.2324.1.1_LT

65

18

Trịnh Thị Xuân

FITHOU-P22; FITHOU-P22; FITHOU-P31

7

7E1011.22

Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng

7E1011.22-3.2324.2.2_LT

65

6

Mai Thị Thúy Hà

FITHOU-P23; FITHOU-P23; FITHOU-P32

8

7E1008.22

Nguyên lý hệ điều hành

7E1008.22-3.2324.1.1_LT

50

18

Nguyễn Thanh Tùng

FITHOU-P24; FITHOU-P23

9

7A0010.22

Tiếng Anh cơ bản 3

7A0010.22-3.2324.6.6_LT

50

1

 

FITHOU-P41; FITHOU-P41

2. Mở  mới 03 lớp: Sinh viên đăng ký qua Form điều chỉnh dưới đây (hạn đăng ký 16h00 ngày 21/05/2024)

  • Quản trị hệ thống Linux – Ca 3; Thứ 2;
  • PM tự do Mã nguồn mở - Ca 3; Thứ 3,5
  • PT thiết kế mạng máy tính – Ca 1; Thứ 6;

3. Các lớp Chuyên đề chuyên ngành do số lượng đông hơn khả năng tiếp nhận của doanh nghiệp trong đợt này nên sẽ ưu tiên các khóa trước và các sinh viên có số tín chỉ tích lũy cao hơn. Các sinh viên nằm ngoài tiêu chuẩn trên sẽ được đưa ra khỏi lớp.

4. Các điều chỉnh đăng ký tín chỉ gửi về Form sau: Form điều chỉnh

(7425 lần xem)