Thông báo V/v: Thu học phí năm học 2011-2012 dành cho các SV khoá 0011B, 0711B

09/04/2012 18:09
Khoa Công nghệ Thông tin Viện Đại học Mở Hà Nội Thông báo lịch thu học phí đợt 3 như sau:

 

- Căn cứ nghị định số 49/2010/NĐ- CP ngày 14/05/2010 của chính phủ về việc qui định chế độ, múc thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014-2015.

-Căn cứ qui định 01/KH-TC/ĐHM  ngày 28/03/2011 của Viện Đại học Mở Hà Nội qui định về mức thu học phí, lệ phí đối với các ngành , các trình độ theo các loại hình đào tạo năm học 2011-2012.

Khoa Công nghệ Thông tin Viện Đại học Mở Hà Nội Thông báo lịch thu học phí đợt 3 như sau:

+Đối tượng :Các  11B1-11B6 và 711B1, 0711B

+  Thời gian thu học phí: ngày  10-13/04/2012-Sáng từ 8h00 đến 11h00-Chiều từ 13h30 đến 16h00

+  Mức thu học phí : Đề nghị sinh viên tự tra cứu trên hệ thông CTMS của Khoa hoặc liên hệ trực tiếp Cô Lan tại CS2 (ĐT: 0436649347)

+  Địa điểm thu: Tại CS2 Khoa CNTT.

Đề nghị các đồng chí cố vấn học tập thông báo lịch thu HP đến sinh viên từng quá trình thu học phí được đúng kế hoạch. Những sinh viên không hoàn thành học phí sẽ  bị hủy kết quả những môn đã thị và không được thi các môn tiếp theo của học kỳ này.

(11745 lần xem)