Thông báo v/v Đăng ký thi lại học kỳ 2 năm học 2011-2012 cho các SV nợ môn

11/04/2012 00:31
BQT trích đăng nội dung thông báo gửi giáo vụ khoa, GVCN và sinh viên nợ môn như sau

 

  • Căn cứ qui chế ban hành theo quyết định số số 25 /2006/QĐ-BGDĐT
  • Căn cứ qui định 01/KH-TC/ĐHM  ngày 28/03/2011 của Viện Đại học Mở Hà Nội qui định về mức thu học phí, lệ phí đối với các ngành , các trình độ theo các loại hình đào tạo năm học 2011-2012.

Khoa Công nghệ Thông tin tổ chức thi lại cho SV học kỳ II năm học đủ điều thi học kỳ 2 năm học 2011-2012 còn nợ môn như sau:

Đối tượng xin thi lại: - Sinh viên khóa 08 hệ đại học, lớp 709b1,2 hệ cao đẳng và sinh viên các khóa đã tốt nghiệp ra trường đã học lại nhưng vẫn nợ môn .           

  1. Đăng ký, nộp lệ phí với giáo viên chủ nhiệm, lệ phí thi:20.000 đồng / 1 môn
  2. Giáo viên chủ nhiệm: ....
    (phần thông báo dành cho GVCN)...
  3. Sinh viên (các khoá đã tốt nghiệp) còn nợ môn, đã đăng ký  học lại học kỳ 2 năm học năm học 2011 -2012 nhưng còn nợ môn & nộp lệ phí cho đ/c Toàn 
  4. Thời gian  đăng ký và  thu  lệ phí từ  ngày  11 /04 đến ngày 13/04/2012
  5. Địa điểm tại CS2 Khoa CNTT.
  6. Giáo vụ khoa tổng hợp xếp lịch thi lại ( dự kiến thi từ 16/4/04 đến 21/04/2012, download lịch thi lại)

Đề nghị các đồng chí giáo viên chủ nhiệm  phổ biến thông báo, và kết quả học tập đến SV của lớp  biết , để đăng ký thi lại đúng tiến độ, SV không đăng ký đúng tiến độ không  được thi môn còn  nợ đó. 

(5030 lần xem)