Lịch thi sơ bộ học kỳ 2 năm học 2011-2012 một số lớp tín chỉ

11/04/2012 01:10
Lịch thi sơ bộ học kỳ 2 năm học 2011-2012 một số lớp tín chỉ BQT trích đăng thông báo sơ bộ lịch thi của một số lớp tín chỉ từ ngày 16/04/2012 đến ngày 20/04/2012 như sau

 

Ngày Giờ Môn thi Lớp tín chỉ
16/04/2012 C2 Pháp luật đại cương MHN6092012.1
18/04/2012 C1 Tiếng Anh cơ bản 2 MHN2122012.1
    MHN2122012.2
C2 Giải tích 1 AAB1082012.1
20/04/2012 S1 Thiết kế đồ hoạ AAG4042012.1
C2 Thiết kế đồ hoạ AAG4042012.2

 

Ký hiệu: S1: 6h45, C1: 12h45, C2: 15h10


Trên đây là lịch thi sơ bộ để sinh viên biết ngày giờ và môn thi. Lịch thi chi tiết từng môn của từng sinh viên (gồm ngày giờ thi, môn thi, phòng thi, danh sách thi) sẽ được cung cấp đầy đủ ở hệ thống CTMS dành cho sinh viên và hệ thống bảng tin của khoa trước giờ thi ít nhất 01 ngày.

(13018 lần xem)