Thông báo v/v Tổ chức cho SV sắp tốt nghiệp thi bổ sung trả nợ môn

24/04/2012 21:29
Ngày 24/04/2012, BCN khoa CNTT đã ra thông báo điều động cán bộ tổ chức kì thi bổ sung trả nợ môn cho các SV sắp tốt nghiệp khoá 0008B và 0709B

 

Thực hiện công văn số 15/TT-CNTT-2012 đã được Viện trưởng phê duyệt ngày 24/4/2012 về việc Tổ chức 1 kỳ thi bổ sung cho các SV sắp tốt nghiệp (Đại học khóa 2008, Cao đẳng 2009), Khoa CNTT gửi thông báo tới các SV nói trên như sau:

  1. Sinh viên các khoá 0008B, 0709B  được phép đăng ký thi bổ sung (tối đa 5 môn) để trả các môn học còn nợ.
  2. Thời gian đăng ký: từ 25/4/2012 đến 26/4/2012
  3. Địa điểm đăng ký: Văn phòng khoa - Cơ sở 2
  4. Người tiếp nhận đăng ký: cô Nguyễn Ngọc Bích (giáo vụ khoa)
  5. Lệ phí thi: 50000đ/môn thi
  6. Thời gian thi: dự kiến từ 02/05/2012 đến 06/05/2012 (sinh viên cần theo dõi các thông báo tiếp theo tại bảng tin và website của khoa)
(10328 lần xem)