Thông báo v/v tổ chức học kỳ phụ (HK3) năm học 2011-2012

02/05/2012 18:06
Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo đến các Thầy/Cô và toàn thể sinh viên đại học và cao đẳng kế hoạch tổ chức học kỳ phụ (HK3) năm học 2011-2012 như sau
Tags: CTMS, tín chỉ,

 

- Thực hiện quy chế đào tạo đại học và cao đẳng của Bộ GD&ĐT (QC43 và QC25);

- Thực hiện quy định về đào tạo đại học và cao đẳng của Viện Đại học Mở Hà Nội;

- Với mục tiêu tạo điều kiện cho các sinh viên còn nợ môn học để trả nợ trong năm và các sinh viên có năng lực học vượt để hoàn thành sớm chương trình đào tạo, học thêm các học phần theo chuyên ngành mà sinh viên mong muốn.

Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo đến các Thầy/Cô và toàn thể sinh viên đại học và cao đẳng kế hoạch tổ chức học kỳ phụ (HK3) năm học 2011-2012 như sau:

1.      Kết thúc học kỳ 2 dự kiến ngày 20/6/2012, tất cả sinh viên các khóa 2009, 2010, 2011 được nghỉ hè đến hết ngày 8/7/2012;

2.      Học kỳ phụ được bắt đầu từ ngày 9/7/2012 theo kế hoạch (dự kiến):

·        Đăng ký học: từ 9/7/2012 đến 11/7/2012 (đ/v SV khóa 2011 đăng ký trên Web, SV khóa 2009 và 2010 đăng ký trực tiếp với GVCN);

·        Thay đổi đăng ký: từ 12/7/2012 đến 13/7/2012 (phải có đơn và xác nhận của GVCN)

·        Thời gian học: từ 16/7/2012 đến 18/8/2012 (05 tuần);

·        Thời gian thi: từ 19/8/2012 đến 31/8/2012 (02 tuần).

Đề nghị các sinh viên theo dõi các thông tin trên Web để thực hiện kế hoạch học tập kịp thời.

(13507 lần xem)