Thông báo v/v nhận đề TH tốt nghiệp và thi lại tốt nghiệp năm 2012 cho các lớp hệ Chính qui

05/05/2012 11:16
VP khoa mới cập nhật mẫu hồ sơ phải nộp và thời hạn nộp bổ sung. Sinh viên khoá 0008B, 0709B nhận đề thực hành tốt nghiệp và sinh viên diện thi lại tốt nghiệp nộp hồ sơ theo thông báo sau
 1.  Về việc nhận đề thực hành tốt nghiệp
  Các sinh viên khóa 08, 709 và khóa trước đủ điều kiện để xét thi tốt nghiệp đợt tháng 6/2012 được nhận đề Thực hành TN vào ngày 14/5/2012 tại P.17- cơ sở 2, thời gian cụ thể như sau:
  • Từ 8h00-8h30:   lớp 08B1
  • Từ 8h30-9h00:   lớp 08B2
  • Từ 9h00-9h30:   lớp 08B3
  • Từ 9h30-10h00: lớp 08B4
  • Từ 10h00- 10h30: lớp 08B5
  • Từ 10h30-11h00: lớp 08B6
  • Từ 11h00-11h30: lớp 709B1,B2  và các lớp khóa trước
 2. Về việc thi lại và thi bổ sung tốt nghiệp:
 • Khoa đã thông báo điểm các môn học và thi lại trong năm học 2011-2012. Các sinh viên hệ Chính qui (ĐH+CĐ) hiện đã trả hết nợ môn học hoặcthi trượt khóa trước có thể đến nộp hồ sơ xin thi bổ sung và thi lại tốt nghiệp, tại VP Khoa (Cơ sở 1).
 • Hồ sơ gồm:
  • Đơn xin dự thi Tốt nghiệp (theo mẫu lấy tại VP khoa - (cơ sở 1) hoặc download)
  • Tờ khai sinh viên trước khi tốt nghiệp (download)
  • Bản công chứng bằng tốt nghiệp THPT
  • Bản công chứng chứng chỉ GDTC + GDQP
  • Giấy khai sinh
  • Giấy xác nhận nhân sự của chính quyền địa phương chứng nhận trong thời gian qua tại địa phương SV không vi phạm pháp luật
 • Thời hạn nhận hồ sơ thi tốt nghiệp là 2 ngày:
  • 7 và 8/5/2012 (không nhận hồ sơ nộp muộn)
  • nộp bổ sung ngày 10/5
 • Khoa trả kết quả xét duyệt vào ngày 14/5/2012. 

(theo thông báo số: 18-2012/TB-CNTT)

(14796 lần xem)