Thông báo v/v Đăng ký thi lại các môn học của học kỳ 2 năm học 2011-2012

09/05/2012 16:43
BQT trích đăng thông báo của khoa dành cho các sinh viên (SV) các lớp đào tạo theo niên chế khoá 0009B, 0010B, 0710B, 507B còn nợ môn học học kỳ 2 năm học 2011-2012 như sau

 

  • Thứ bảy ngày 26/05/2012, Khoa thông báo kết quả học tập học kỳ II năm học 2011- 2012  tại văn phòng khoa cơ sở 2.
  • Sinh viên đủ điều kiện dự thi đăng ký và nộp lệ phí thi lại cho Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) trước ngày 28/05/2012.
  • Lệ phí thi lại: 20000đ/môn
  • Lịch thi lại: dự kiến từ 04/06/2012 đến 12/06/2012 (xem tại đây)
(23781 lần xem)