Ngày 02/06/2012, Viện ĐH Mở HN tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho SV tốt nghiệp các đợt thi trước tháng 3/2012

22/05/2012 16:35
Ngày 02/06/2012, Viện ĐH Mở HN tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho SV tốt nghiệp các đợt thi trước tháng 3/2012 Theo tin mới nhận, Viện ĐH Mở HN đã lên sơ bộ kế hoạch trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các hệ đào tạo của Viện tốt nghiệp trước tháng 3/2012 như sau.
Tags: thông báo,

 

Thời gian dự kiến: 02/06/2012.

Đối tượng: SV các lớp hệ Vừa học vừa làm, Liên thông đã tốt nghiệp trước tháng 3/2012;

Kế hoạch cụ thể (địa điểm, thời gian,...) sinh viên Liên thông liên lạc với Cô Thủy (VP cơ sở 1); sinh viên VHVL liên lạc với Cô Nga (VP Cơ sở 1).

(11845 lần xem)