Yêu cầu bổ sung giấy tờ cho hồ sơ xét tốt nghiệp đợt (dự kiến) tháng 6/2012

24/05/2012 15:16
Văn phòng khoa CS1 thông báo yêu cầu bổ sung giấy tờ còn thiếu cho hồ sơ xét tốt nghiệp như sau

 

  1. Đối với sinh viên khóa 08 (danh sách đính kèm): nộp nốt những giấy tờ còn thiếu về VP Khoa Cơ sở 1 chậm nhất là ngày 29/5/2012.
  2. Đối với những sinh viên xin thi tốt nghiệp bổ sung: Sinh viên nộp nốt những giấy tờ còn thiếu và nộp bằng gốc Tốt nghiệp THPT về Văn phòng Khoa cơ sở 1 trước ngày 29/5/2012.

Nếu sinh viên nào không nộp đủ hồ sơ tốt nghiệp đúng hạn thì sinh viên đó hoàn toàn chịu trách nhiệm. Khoa không giải quyết trường hợp nào nộp hồ sơ sau thời hạn trên.

(13104 lần xem)