Yêu cầu đối với sinh viên thi lại Bài tập lớn môn Hệ điều hành (Lớp 10B1,2,3,4,6)

28/05/2012 14:21
Thầy Nguyễn Thanh Tùng (Giảng viên môn Hệ điều hành) gửi yêu cầu đối với sinh viên thi lại bài tập lớn môn học này như sau:
Tags: Thông báo,

THI LẠI HỆ ĐIỀU HÀNH

0010B1,2,3,4,6

  1. Làm đề tài đã nhận.
  2. Nộp kết quả: 08h00 Thứ 2 ngày 04/06/2012 tại Khoa gồm:
    • Chương trình: Copy vào Flash Disk (USB), USB sẽ được trả tại chỗ.
    • Bản in báo cáo.
  3. Ngày thi theo lịch của Khoa.
(11628 lần xem)