Sẵn sàng tung cánh bay

05/06/2012 23:29
Sẵn sàng tung cánh bay Mùa tốt nghiệp nữa lại đến, FITHOU OTSC xin mang đến cho độc giả nhật ký bằng hình ảnh về những bước chuẩn bị cuối cùng trước ngày "tung cánh bay" của sinh viên FITHOU.

Ngày 05/06/2012, tại CS 2 Khoa CNTT, sinh viên khóa 0008B đã nộp kết quả làm đồ án tốt nghiệp.

 

Sinh viên chuẩn bị nộp báo cáo đồ án (ảnh: Minh Ngọc) - click vào ảnh để xem ảnh lớn


Thầy Huy đang nhận báo cáo đồ án tốt nghiệp (ảnh: Minh Ngọc) - click vào ảnh để xem ảnh lớn


... rà soát danh sách

Sau khi BCN Khoa họp phân công phản biện vào ngày 07/06/2012

Hai sinh viên năm cuối đang chăm chú đọc thông tin từ giấy mời GV phản biện mới nhận được (ảnh: Hữu Dũng)

Theo đúng lịch trình tổ chức kì tốt nghiệp năm 2012, các sinh viên đã có một buổi test chương trình đồ án vào 7h30 sáng ngày 11/06/2012.

Những lời góp ý nhiệt tình của GVPB luôn giúp cho đồ án của sinh viên được hoàn thiện hơn (ảnh Minh Ngọc - Hoài Dương)

Chờ đến giờ vào thi
Sinh viên thi tốt nghiệp sáng ngày 15/06/2012 đang chờ đến giờ vào thi (ảnh Hữu Dũng)

(12935 lần xem)