Thông báo lần cuối về việc nộp bổ sung Hồ sơ tốt nghiệp

12/06/2012 22:55
Sinh viên các khoá chuẩn bị tốt nghiệp đợt tháng 6/2012 cần chú ý việc nộp bổ sung Hồ sơ tốt nghiệp như sau:
  1. Sinh viên kiểm tra danh sách nộp Hồ sơ tốt nghiệp đính kèm ( danh sách ) nếu có gì thắc mắc liên hệ với cô Thanh Hà phòng Đào tạo ( ĐT: 04.38682299)
  2. Những sinh viên chưa hoàn thiện Hồ sơ tốt nghiệp, nếu trước khi thi tốt nghiệp sinh viên đã chuẩn bị được những giấy tờ còn thiếu thì nộp ngay tại phòng thi. Sau ngày thi tốt nghiệp 5 ngày mà sinh viên vẫn chưa bổ sung nốt giấy tờ còn thiếu thì sẽ không được công nhận tốt nghiệp, đến khi nào sinh viên nộp đủ Hồ sơ tốt nghiệp thì mới được công nhận Tốt nghiệp cùng với khóa sau.

(trích đăng tin mới nhận từ Văn phòng khoa CS1)

(22788 lần xem)