Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 2012

14/06/2012 21:39
Danh sách Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 2012 Khoa CNTT thông báo danh sách các hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp năm 2012 như sau

Hội đồng 1 (click vào ảnh để xem rõ hơn)

Hội đồng 2 (click vào ảnh để xem rõ hơn)

Hội đồng 3 (click vào ảnh để xem rõ hơn)

Hội đồng 4 (click vào ảnh để xem rõ hơn)

Hội đồng 5 (click vào ảnh để xem rõ hơn)

Hội đồng 6 (click vào ảnh để xem rõ hơn)

(23557 lần xem)