Thông báo thay đổi lịch thi tốt nghiệp (tháng 6/2011) của các lớp Cao Đẳng, Đại học Chính qui

25/06/2011 22:50
Thông báo thay đổi lịch thi tốt nghiệp (tháng 6/2011) của các lớp Cao Đẳng, Đại học Chính qui Khoa CNTT thông báo thay đổi lịch thi tốt nghiệp của các lớp Cao Đẳng, Đại học hệ Chính qui như sau:
Tags:

 

  1. Hệ Cao đẳng
    • Sáng 28/6: Thi môn Cơ sở dữ liệu
    • Chiều 28/6 - Thi thực hành
  2. Hệ Đại học:
    • Ngày 28/6: Thi 2 môn PTTK HT và Toán Rời rạc
    • Ngày 29/6: Thi thực hành

Thông báo này thay cho thông báo đã đăng ngày 15/06/2011.
Thời gian cụ thể từng buổi thi SV cần xem thêm tại bảng tin cơ sở 2.

(4090 lần xem)