Thông báo lịch thi tốt nghiệp Đại học (Hệ Tại chức) tháng 8/2012

16/08/2012 21:48
Khoa Công nghệ thông tin thông báo cho các sinh viên ngành Tin học ứng dụng, khóa học 2008-2012, hệ vừa làm-vừa học về lịch thi tốt nghiệp Đại học như sau:
Tags: Thông báo,

Địa điểm: Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung.

Ngày thi: 18+19/8/2012

Thời gian thi

Môn thi

 

Thứ 7 18/8/2012 Sáng

7h30': Sinh viên có mặt

7h40': Gọi sinh viên vào phòng thi

7h55': Phát đề thi

8h00': Tính giờ làm bài

11h00': Thu bài

Toán rời rạc

Thứ 7 18/8/2012 Chiều


13h30': Sinh viên có mặt

13h40': Gọi sinh viên vào phòng thi

13h55': Phát đề thi

14h00': Tính giờ làm bài

17h00': Thu bài

Phân tích thiết kế hệ thống

Chủ nhật 19/8/2012 Sáng

07h30': Sinh viên có mặt

07h45': Gọi sinh viên vào phòng thi (theo thứ tự danh sách phòng thi)

* Sinh viên mang theo máy tính để chạy chương trình

Tổng kết hội đồng thi tốt nghiệp

Thực hành

Ghi chú: Yêu cầu sinh viên mang theo Chứng minh thư nhân dân, thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

(8349 lần xem)