Thông báo v/v tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc đối với học sinh - Sinh viên năm học 2012 - 2013

06/09/2012 22:29
Căn cứ luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 do Quốc hội ban hành. Căn cứ quy định số 46/QĐ - ĐHM - CTSV ngày 31/8/2012 của Viện Đại học Mở Hà Nội về việc thu bảo hiểm y tế của sinh viên năm học 2012 - 2013.
Tags: thông báo,

 

Khoa Công nghệ Thông tin thông báo:


    Sinh viên các lớp chính quy đăng ký và nộp tiền BHYT cho lớp trưởng từ ngày 7/9/2011 đến ngày 10/9/2011, mức thu: 264.600đ ( Hai trăm sáu tư ngàn sáu trăm đồng).
    Lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách sinh viên nộp tiền bảo hiểm về văn phòng Khoa cơ sở II:

  • Thời gian: Ngày thứ 6 ngày 14/9/2012 - từ 9h00 đến 11h00
  • Địa điểm: Cơ sở II - Khoa Công nghệ Thông Tin - 96 Định Công - Thanh Xuân - Hà Nội.

    Khoa CNTT không giả quyết những trường hợp nộp muộn, sai thông tin. Đề nghị các chủ nhiệm lớp, cán bộ lớp đôn đốc sinh viên nộp BHYT theo đúng kế hoạch.
    Yêu cầu sinh viên khi đóng Bảo hiểm kiểm tra ngày sinh, và điền giới tính vào danh sách nộp Bảo hiểm.

(8799 lần xem)