Khoa CNTT thông báo v/v xét xử lý sinh viên năm học 2011-2012

13/09/2012 22:56
Căn cứ vào kết quả học tập của sinh viên và Quy định xử lý kết quả năm học của Viện ĐH Mở Hà Nội, Khoa Công nghệ thông tin thông báo về việc xử lý Sinh viên năm học 2011-2012 như sau:
Tags: thông báo,
  • Các sinh viên rơi vào diện ngừng học/thôi học (xem tệp XLS kèm)
  • Những trường hợp SV trên còn thắc mắc, nguyện vọng cần viết đơn nộp bộ phận quản lý  điểm (cô Thủy, VP CS1) trước 20/09/2012 để tổng hợp BCN Khoa xem xét.  
     
(8872 lần xem)