Thông báo v/v mở thêm lớp tín chỉ và đăng ký bắt buộc cho một số sinh viên 0011B

15/09/2012 16:07
- Căn cứ Qui định về Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Viện ĐH Mở Hà Nội. - Căn cứ Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2012-2013 đã công bố và kết quả đăng ký của sinh viên tính đến ngày 11/09/2012. - Nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo của khoa CNTT.
Tags: thông báo, ctms,

Khoa CNTT thông báo một số nội dung sau:

 1. Mở 02 lớp tín chỉ mới:

  • Lớp AAG3022012.11 – môn Ngôn ngữ thiết kế web - cô N.T.Q. Như
   Lịch dự kiến: 
   16/09/2012 (CN) 06:45 đến 11:25 - P24 

  • Lớp AAB3192012.11 – môn Toán rời rạc - thầy N.Địch
   Lịch dự kiến: 16/09/2012 (CN) 12:45 đến 17:25 - P24 

 2. Chuyển bắt buộc 12 sinh viên đăng ký cuối, không bị trùng lịch trong mỗi lớp AAG3022012.8, AAG3022012.9, AAG3022012.10 sang lớp AAG3022012.11

 3. Chuyển bắt buộc 12 sinh viên đăng ký cuối, không bị trùng lịch trong mỗi lớp AAB3192012.7, AAB3192012.8, AAG3022012.9 sang lớp AAG3022012.11

 4. Đăng ký bắt buộc các sinh viên đủ điều kiện tiên quyết, đang có số tín chỉ đăng ký >0 và <14 vào 2 lớp mới mở trên.

 5. Danh sách sinh viên được đăng ký trong 2 lớp trên (xem trong file đính kèm hoặc xem lịch trên CTMS) có trách nhiệm thực hiện lịch học các lớp này theo đúng qui định học tập của nhà trường.
   

(10523 lần xem)