Thông báo v/v mở lớp tín chỉ và cho phép SV khoá 0011B, 0711B đăng ký học một số môn thuộc HK1 theo chương trình đào tạo

21/09/2012 16:10
Khoa CNTT thông báo v/v mở lớp tín chỉ và cho phép SV khoá 0011B, 0711B đăng ký đăng ký học một số môn thuộc HK1 theo chương trình đào tạo như sau
Tags: thông báo,
 1. Các môn sẽ được mở gồm:
  • Tin học đại cương
  • Giải tích 1
  • Kỹ thuật điện tử số
  • Tiếng Anh cơ bản 1
  • Pháp luật đại cương
 2. Hạn đăng ký: từ 12:00 ngày 22/09 đến 12:30 ngày 24/09
 3. Những sinh viên khoá 0011B, 0711B đủ điều kiện có thể đăng ký các môn học trên theo hướng dẫn đã công bố
(8165 lần xem)