Thông báo v/v nộp bài thu hoạch "Tuần công dân, học sinh, sinh viên năm học 2012-2013"

07/10/2012 23:30
Khoa Công nghệ thông tin thông báo tới sinh viên khóa 2012-2016 về việc nộp bài thu hoạch "Tuần công dân, học sinh, sinh viên năm học 2012-2013"
Tags: Thông báo,
  • Địa điểm nộp bài thu hoạch: Văn phòng cơ sở 2 - Khoa Công nghệ thông tin, Viện ĐH Mở Hà Nội. Gặp cô Tuyết (0986969833).
  • Hạn nộp: Thứ 3 ngày 09/10/2012
(8269 lần xem)