Kế hoạch tốt nghiệp sinh viên chính quy năm 2013 cho sinh viên khóa 009B và 0710B

26/10/2012 21:52
17h30 ngày 26/10 Ban chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin đã có buổi họp mặt sinh viên khóa 009B và 0710B để phổ biến kế hoạch tốt nghiệp năm 2013.
 1. Kế hoạch chung:
  • Các sinh viên khóa 009B, 0710B và các sinh viên các khóa cũ thi tốt nghiệp bổ sung phải hoàn thành “Hồ sơ xét điều kiện dự thi và bảo vệ tốt nghiệp” (theo mẫu lấy tại lớp trưởng), ngoài ra phải hoàn thành điểm học phần trong tất cả các kỳ học và phải có giấy chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng. 
  • Sau khi chuẩn bị xong Hồ sơ xét điều kiện dự thi và bảo vệ tốt nghiệp, sinh viên nộp cho lớp trưởng, lớp trưởng có nhiệm vụ tập hợp, lên danh sách và xếp các hồ sơ này theo thứ tự của danh sách lớp (tách riêng hồ sơ thành 3 loại: Tờ khai, Bằng chính tốt nghiệp PTTH, các loại giấy tờ khác trong hồ sơ) rồi nộp cho Văn phòng Khoa cơ sở 1 (gặp cô Thủy) để Khoa nộp Phòng Đào tạo. 
  • Thời han để sinh viên hoàn thành các thủ tục về Hồ sơ xét điều kiện dự thi và bảo vệ tốt nghiệp là trước ngày 25/11/2012, lớp trưởng nộp cho Khoa vào sáng ngày 27/11/2012 (9h-10h). Không xem xét các trường hợp nộp muộn.
  • “Hồ sơ xét điều kiện dự thi và bảo vệ tốt nghiệp” bao gồm:
   • Tờ khai sinh viên
   • Giấy khai sinh
   • Bằng tốt nghiệp THPT photo công chứng kèm bản chính
   • Chứng chỉ Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh công chứng.
   • Tất cả các sinh viên chưa có chứng chỉ Chính trị sẽ được Khoa tổ chức cho thi dự kiến vào tháng 3/2013. Sinh viên thi Chính trị sẽ thi một trong hai môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc Đường lối Cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam. Sinh viên nào thi không đạt sẽ không được tốt nghiệp.
 2. Đối với sinh viên khóa 0009B:
  • Các sinh viên có điểm tổng kết lớn hơn hoặc bằng 7.0 của 6 học kì vừa qua được phép mời thầy cô hướng dẫn làm đồ án, tự lựa chọn đề tài thực hiện đồ án tốt nghiệp.
  • Các sinh viên có điểm tổng kết từ 6.5 đến cận 7.0 của 6 học kì vừa qua, nếu muốn làm đồ án tốt nghiệp, phải làm đơn cam kết học tập đạt kết quả tốt trong năm học cuối cùng với khoa.Trong quá trình nhận đề tài sẽ có các buổi kiểm tra tiến độ thực hiện.
  • Những sinh viên còn lại sẽ làm bài thi tốt nghiệp với 3 môn thi, trong đó có 2 môn lý thuyết (Toán rời rạc và Phân tích thiết kế hệ thống) và 1 môn thực hành (bốc thăm chọn đề)
 3. Đối với sinh viên khóa 0710B:
  Thực hiện tương tự các sinh viên 0009B thi tốt nghiệp nhưng sẽ thi môn Cơ sở dữ liệu thay cho môn Phân tích thiết kế hệ thống.
Mọi thắc mắc xin liên hệ Cô Thủy – Văn phòng khoa CNTT – Cơ sở 1
(8953 lần xem)