Lịch thi lớp niên chế học kì I năm học 2012-2013(cập nhật ngày 01/11/2012)

30/10/2012 08:57
Khoa Công nghệ thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thi học kì I năm học 2012-2013 đối với các lớp niên chế.
Tags: thông báo, 2012,

Sinh viên lớp niên chế xem lịch thi chính thức tại đây.
Ngày 01/11/2012, giáo vụ khoa gửi lịch thi có điều chỉnh thời gian thi của một số môn, chi tiết xem tại đây

(9204 lần xem)