Thông báo v/v kết quả duyệt đăng ký đồ án tốt nghiệp và triển khai kiểm tra lần 1 đối với sinh viên làm đồ án tốt nghệp

09/11/2012 23:22
Thông báo v/v kết quả duyệt đăng ký đồ án tốt nghiệp và triển khai kiểm tra lần 1 đối với sinh viên làm đồ án tốt nghệp Hiện nay, Khoa CNTT đã tổ chức họp xét phân công đề tài làm đồ án tốt nghiệp cho sinh viên Đại học Khóa 2009-2013.

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách đã được duyệt đề tài theo dõi và thực hiện các công việc tiếp theo quy định để đạt kết quả tốt:

 1. Đăng nhập vào http://student.fithou.net.vn rồi cập nhật thông tin đồ án theo yêu cầu vào hệ thống lưu trữ trên địa chỉ: http://student.fithou.net.vn/totnghiep (lưu ý: sinh viên cần cập nhật đầy đủ, chính xác, kể cả chữ HOA/chữ thường, ...)
 2. Những đề tài sau khi cập nhật vào http://student.fithou.net.vn/totnghiep và chính xác với danh sách duyệt đề tài dưới đây sẽ được chuyển sang trạng thái "Đã được duyệt", sinh viên có thể đến bộ phận thư ký Hội đồng tốt nghiệp Kỹ sư tin học niên khóa 2009-2013 của Khoa CNTT tại CS2 (P.14) để nhận giấy mời giáo viên hướng dẫn đề tài. (thời gian dự kiến từ 14h 12/11/2012)
 3. Gặp giáo viên hướng dẫn để chuyển giấy mời và nhận được sự hướng dẫn của Thầy/Cô.
 4. Kiểm tra lần 1 về năng lực thực hiện đồ án tốt nghiệp, gồm các nội dung:
  • Khả năng hiểu vấn đề, nắm bắt bài toán cần giải quyết: sinh viên phải hiểu được vấn đề/bài toán cần triển khai, mô tả được yêu cầu về bài toán và giới hạn bài toán cần làm.
  • Kỹ năng và logic giải quyết vấn đề trên máy tính: sinh viên phải nắm được kiến thức về cơ sở lập trình, phương pháp thiết kế giải thuật, phân tích và thiết kế hệ thống, từ đó áp dụng để nêu được một số quy trình/thuật toán để giải quyết các công việc liên quan đến bài toán cần làm, từ đó triển khai được trên một ngôn ngữ lập trình nhất định.
  • Kiến thức về tổ chức dữ liệu trong chương trình và tổ chức dữ liệu cho việc lưu trữ: sinh viên phải nắm được kiến thức về môn Cấu trúc dữ liệu (CTDL) và Cơ sở dữ liệu (CSDL), từ đó triển khai các thiết kế về dữ liệu cho một số phần xử lý của chương trình cần xây dựng (cả về dữ liệu trên bộ nhớ trong (CTDL) và dữ liệu trên bộ nhớ ngoài (CSDL)).
  • Hình thức kiểm tra: Vấn đáp.
  • Thời gian: 8h00 ngày 24/11/2012
  • Địa điểm: Cơ sở 2.
 5. Các kế hoạch tiếp theo sẽ được thông báo trên trang Web của Khoa, đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện kịp thời.

Dưới đây là Danh sách kết quả duyệt đề tài. Với những đề tài có Ghi chú, sinh viên cần thực hiện theo đúng yêu cầu trong phần Ghi chú:

click để xem ảnh lớn

Click để xem ảnh lớn

Click để xem ảnh lớn

Click để xem ảnh lớn

Click để xem ảnh lớn

Mọi thắc mắc xin liên hệ Văn phòng khoa (Cơ sở 1, 04 38694824) gặp cô Thuỷ

(13199 lần xem)