Thông báo kết quả duyệt đăng ký đồ án tốt nghiệp bổ sung lần 1

14/11/2012 23:36
Khoa CNTT thông báo danh sách đề tài khoá 0009B được duyệt bổ sung lần 1 (14/11/2012)

Danh sách đề tài được duyệt bổ sung lần 1
(click vào hình để xem ảnh lớn)

Những sinh viên có yêu cầu từ đợt 1 cần: Khẩn trương nộp, hoàn thiện các yêu cầu (nếu có) như "đăng ký lại đề tài", "thuyết minh đề tài", ... theo thông báo đã nêu

Những sinh viên đã được duyệt đợt 1 và được duyệt bổ sung lần 1 cần: khẩn trương cập nhật chính xác thông tin đồ án theo danh sách đã công bố vào hệ thống CTMS (http://student.fithou.net.vn/totnghiep). Sinh viên cần chú ý nhập chính xác định dạng dữ liệu, chữ HOA/chữ thường, đầy đủ tên của (các) giáo viên hướng dẫn (GVHD). 

Thời hạn để hoàn tất các yêu cầu trên là 15h ngày 15/11/2012

Các đề tài được nhập chính xác với danh sách đã công bố thì sẽ được chuyển sang trạng thái "Đã kiểm duyệt", sinh viên có thể xem trên hệ thống; sau đó có thể đến P14 - CS2 - Khoa CNTT để nhận Giấy mời GVHD.

(8428 lần xem)