Thông báo kết quả duyệt đăng ký đồ án tốt nghiệp bổ sung lần 2

17/11/2012 22:42
Khoa CNTT thông báo danh sách đề tài khoá 0009B được duyệt bổ sung lần 2 (17/11/2012)


Danh sách đề tài được duyệt bổ sung lần 2

 Click vào hình để xem ảnh lớn

Những sinh viên đã được duyệt đề tài (cả trong đợt chính thức và bổ sung lần 1, lần 2) chưa được xác nhận duyệt trên hệ thống CTMS (và do đó chưa được nhận Giấy mời GVHD) cần rà soát cập nhật đúng và đủ thông tin đồ án (kể cả chữ HOA/chữ thường, đầy đủ danh sách GVHD,... ) theo danh sách khoa đã công bố trước 08h00 ngày 19/11/2012.

 

Ngoài ra, tính đến thời điểm này còn một số sinh viên sau chưa hoàn thiện thủ tục đăng ký đồ án (chưa nộp bổ sung lên VP khoa CS1 Thuyết minh đề tài hoặc đăng ký lại tên đề tài theo yêu cầu, ...) mặc dù đã từng đăng ký trước đây:

1. Chử Thị Thu Huyền - 09B5
 2. Đinh Thị Huệ              09B6
 3. Nguyễn Văn Nam      09B4
 4. Đặng Huy Toàn          09B4

Theo thông báo đã công bố, thời hạn để hoàn tất thủ tục của những sinh viên nói trên đã hết. 

(8435 lần xem)