Thông báo v/v Lùi lịch kiểm tra lần 1 đối với sinh viên làm đồ án tốt nghiệp

21/11/2012 14:54
Khoa CNTT thông báo lùi lịch kiểm tra lần 1 đối với sinh viên làm đồ án tốt nghiệp khoá 0009B

Thời gian mới: 07h00 ngày 05/12/2012

14h ngày 22/11/2012, sinh viên đã được xác nhận duyệt cho thông tin đồ án đăng ký trên hệ thống CTMS có thể tới Văn phòng khoa CS2 để nhận giấy mời Giáo viên hướng dẫn (trước khi đi nên xác nhận trước qua điện thoại)

(8254 lần xem)