Thứ 7 ngày 24/11/2012, Viện ĐH Mở HN dự kiến tổ chức Trao bằng tốt nghiệp cho SV hệ HCKT và VHVL (Tại chức) khoa CNTT tại Hà Nội

21/11/2012 15:03
theo Lịch tuần 47 công bố trên website Viện ĐH Mở HN (hou.edu.vn).

Thứ 7 ngày 24/11/2012, Viện ĐH Mở HN có lịch Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp khoa CNTT hệ Hoàn chỉnh kiến thức đại học (HCKT) và hệ Vừa học vừa làm (VHVL - Tại chức) tại Hà Nội.
Hiện vẫn chưa có thời gian và kế hoạch cụ thể, sinh viên cần theo dõi các thông tin tiếp theo.

(9845 lần xem)