Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp hệ HCKT, VHVL khoa CNTT ngày 24/11/2011

23/11/2012 08:26
Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp hệ HCKT, VHVL khoa CNTT ngày 24/11/2011 Thông tin thêm về Lễ trao bằng cho sinh viên tốt nghiệp hệ HCKT, VHVL khoa CNTT tại Hà Nội
  • Thời gian: từ 13h ngày 24/11/2012.
  • Địa điểm: Hội trường A - Viện Đại học Mở Hà Nội
  • Các công việc chuẩn bị: Sinh viên liên lạc với các lớp trưởng (hệ HCKT: Lê Thanh Hải;  hệ VHVL: Phạm Văn Quân)  để biết chi tiết


                                       

(10380 lần xem)