09:00 đến 11:00 ngày 27/11/2012, khoa CNTT trả giấy mời GVHD lần cuối cùng cho SV đã cập nhật đúng thông tin

26/11/2012 14:07
09:00 đến 11:00 ngày 27/11/2012, khoa CNTT trả giấy mời GVHD lần cuối cùng cho SV đã cập nhật đúng thông tin Sáng 27/11/2012, khoa CNTT sẽ trả giấy mời GVHD lần cuối cùng cho sinh viên đăng ký đồ án tốt nghiệp đã được xác nhận.

Thời gian: 09:00 - 11:00
Địa điểm: Văn phòng khoa - Cơ sở 2 (gặp thầy Thái Thanh Tùng)
 

Chỉ những sinh viên có đề tài đã được xác nhận trên hệ thống CTMS mới được cấp giấy mời GVHD. Đây là lần cuối cùng, những sinh viên cập nhật không đúng thông tin sẽ không được cấp và phải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm.

(8840 lần xem)