Thông báo v/v Thu học phí GDQP đối với SV các khoá 0011B, 0711B, 1210A

04/12/2012 15:02
Thông báo v/v Thu học phí GDQP đối với SV các khoá 0011B, 0711B, 1210A Căn cứ nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của chính phủ về việc qui định chế độ, múc thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014-2015
Tags: thông báo,

 

 • Căn cứ Quy định số 217/QĐ-ĐHM ngày 28/05/2012 về mức thu học phí và lệ phí năm học 2012 – 2013  của Viện Đại học Mở Hà Nội;

Khoa Công nghệ Thông tin Viện Đại học Mở Hà Nội Thông báo lịch thu  học phí môn Giáo dục quốc phòng như sau:

 1. Đối tượng : Sinh viên Hệ đại học K11,K12 Và hệ Cao đẳng K11  Khoa Công nghệ thông tin
 2. Thời gian thu học phí:
  Sáng từ 8h-11h, chiều từ 14h-16h ngày 13+ 14/12/2012
 3. Mức thu học phí :
  • Khóa 0011B : 550.000 đ/ 1SV
  • Khóa 1210A : 1080.000 đ/ 1SV
  • Khóa 0711B : 440.000 đ/1SV
 4. Địa điểm thu: Tại CS2 Khoa CNTT.
(9770 lần xem)