Thông báo v/v khám sức khỏe cho sinh viên khóa 2012 (lần 2)

06/12/2012 13:15
Viện ĐH Mở HN tổ chức Khám sức khỏe (đợt 2) cho SV Khóa 2012 (chưa khám trong đợt 1)
Tags: thông báo,
  • Thời gian: Từ 7h30 đến 10h30, ngày 09/12/2012(chủ nhật)
  • Địa điểm: B101 Nguyễn Hiền - HBT - Hà Nội. 

Khoa CNTT yêu cầu các sinh viên khoá 1210A còn chưa khám sức khoẻ trong đợt 1 phải hoàn thành việc khám sức khoẻ trong đợt này!

(8242 lần xem)