Kế hoạch đào tạo học kì 2 năm học 2012-2013

07/12/2012 22:40
Kế hoạch đào tạo học kì 2 năm học 2012-2013 Khoa CNTT thông báo tới sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2012-2013 như sau
Tags: thông báo,

 

Thời gian

Sinh viên niên chế (ĐH - CĐ)

Sinh viên tín chỉ (ĐH - CĐ)

   17-19/12/2012

   Thông báo lịch học hệ niên chế

 

21/12/2012 (08h00) BCN khoa họp Lớp trưởng, Lớp phó, Bí thư, CVHT/GVCN, phụ trách khối các khoá

   21/12/2012 (09h00)

   Họp lớp sinh viên đầu kì và thông báo điểm HK1

   Họp lớp sinh viên đầu kì và thông báo điểm HK1

   24/12/2012

   Bắt đầu học kì 2 năm học 2012 – 2013

 

   22-26/12/2012

 

   Đăng kí học trên CTMS (Khóa 11 +12)

   27/12/2012

 

   Sinh viên nộp đơn yêu cầu chỉnh sửa đăng kí cho GVCN

   03/01/2013

 

   Bắt đầu học kì 2 năm học 2012 – 2013 (Khóa 11)

   07/01/2013
- 03/02/2013

   Tổ chức thi lại

 

   18/02/2013

 

   Bắt đầu học kì 2 năm học 2012 – 2013 (Khóa 12)

   04-17/02/2013

   Thu học phí (dự kiến)

   Thu học phí (dự kiến)

   15/04/2013 –  12/05/2012

   Thi học kỳ 2 (cả thi lại K09 để TN)

 

   13-26/05/2013

   Tổ chức thi lại (Sinh viên khóa 10)

 

   20/05/2013 – 02/06/2013

   Tốt nghiệp SV K09, C10

 

(12428 lần xem)