Kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục thể chất năm học 2012-2013

10/12/2012 10:30
Bộ môn Giáo dục thể chất (GDTC)- Viện ĐH Mở HN gửi thông báo kế hoạch học tập môn GDTC như sau
Tags: thông báo,

 -  Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Bộ môn Giáo dục thể chất (GDTC) của Viện Đại học Mở Hà Nội

 -  Căn cứ vào tình hình thực tế số liệu sinh viên của  Khoa Công nghệ thông tin chưa hoàn thành môn học GDTC và để đảm bảo tiến độ chung của khóa học, Bộ môn GDTC xây dựng kế hoạch học tập ( Giải quyết ưu tiên là các sinh viên năm cuối) như sau:

1.Đối tượng học tập: Sinh viên Đại Học năm cuối Khoa Công nghệ thông tin.

2. Địa điểm học tập:

- Hệ đại học: Trường năng khiếu TDTT quận Hoàng Mai - Hà Nội.

- Hệ liên thông: Trung tâm TDTT huyện Thanh Trì

3. Thời gian học tập: Mỗi ngày bố trí 02 buổi học, thời gian như sau:

Buổi học Bắt đầu Kết thúc

Sáng

7h00

11h00

Chiều

13h00

17h00

 - Mỗi buổi học: 5 tiết

 - Nghỉ giữa mỗi tiết học: 05 phút

4. Số tiết phải học:

  Căn cứ vào số môn học mà sinh viên chưa đạt: Mỗi môn học 30 tiết - 2đơn vị học trình.

5.Tổng số sinh viên :

- Hệ Đại học:  15sv

- Hệ liên thông: 49sv

6. Số lớp học được chia :

- Hệ đại học: Do số lượng sinh viên không đủ mức tối thiểu (35sv/lớp) nên 15sv của Khoa sẽ học ghép lớp cùng với lớp A5 của Khoa Tạo dáng công nghiệp.

- Hệ liên thông: 01 lớp A9 học vào buổi chiều các ngày thứ 7 và chủ nhật

7. Tổng số tiết toàn bộ chương trình:

- Đại Học: 120 tiết

- Liên thông: 60 tiết

8. Tiến trình giảng dạy:

- Đại học: Từ ngày 12/12/2012 đến ngày 27/01/2013

- Liên thông: Từ ngày 15/12/2012 đến ngày 20/01/2013

9.Lịch biểu: 

(12508 lần xem)