Thông báo v/v điều chỉnh một số lớp tín chỉ cho học kỳ II năm học 2012-2013

27/12/2012 11:04
Căn cứ kế hoạch năm học, số lượng sinh viên đã đăng ký và có thể đăng ký các môn học. Khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau:
Tags: thông báo, ctms,
 1. Huỷ lớp AAN4052012.1 - môn Quản trị mạng - GV: Phạm Công Hoà
  do số sinh viên đăng ký không đủ
 2. Mở thêm lớp tín chỉ ở một số môn cho các khoá 1210A, 0011B, 0711B:
  • Tin học đại cương 
  • Cơ sở lập trình
  • Giải tích 2
  • Tiếng Anh cơ bản 2
  • Nguyên lý 
  • Kiến trúc máy tính
 3. Bổ sung một số chỉ tiêu vào các lớp tín chỉ hiện có
 4. Mở thời hạn đăng ký của tất cả các lớp tín chỉ hiện có thành từ 08:00 28/12/2012 đến 08:00 30/12/2012

Lưu ý:

 1. Sinh viên có thể tự điều chỉnh đăng ký của mình bằng cách huỷ một số lịch đã đăng ký để chọn lịch ở trục thời gian khác có nhiều lựa chọn hơn.
 2. Những đăng ký bị huỷ không đảm bảo sẽ đăng ký lại được do môi trường đăng ký cạnh tranh.
(11723 lần xem)