Thông báo v/v điều chỉnh một số lớp tín chỉ cho học kỳ II năm học 2012-2013 (TB số 2)

03/01/2013 07:49
Thông báo v/v điều chỉnh một số lớp tín chỉ cho học kỳ II năm học 2012-2013 (TB số 2) Căn cứ kế hoạch năm học, số lượng sinh viên đã đăng ký và có thể đăng ký các môn học tính đến 31/12/2012. Khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau:
Tags: thông báo, ctms,
 1. Huỷ một số lớp tín chỉ sau do số lượng đăng ký không đạt yêu cầu:
  1. Môn Cơ sở lập trình
   • AAB2042012.24 - GV Nguyễn Thị Quỳnh Như
   • AAB2042012.25 - GV Nguyễn Thị Quỳnh Như
  2. Môn Tin học đại cương
   • MHN1142012.13 - GV Phạm Công Hoà
   • MHN1142012.14 - GV Phạm Công Hoà
  3. Môn Tiếng Anh cơ bản 2
   • MHN2122012.18 - GV Nguyễn Thị Thuý Lan
   • MHN2122012.19 - GV Nguyễn Thị Thuý Lan
 2. Thông báo bổ sung ngày 03/01
  Do SV khoá 1210A trùng lịch học GDQP trong tháng 01/2013, khoa khuyến khích SV điều chỉnh đăng ký các lớp học Thiết kế đồ hoạ theo cùng khoá (0011B riêng, 1210A riêng) để không bị xáo trộn lịch học của các lớp này.
 3. Sinh viên có nhu cầu điều chỉnh đăng ký tín chỉ (huỷ đăng ký, đăng ký muộn vào các lớp còn chỉ tiêu) cần làm đơn (theo mẫu), nộp cho cố vấn học tập trước ngày 05/01/2013.
 4. Hệ thống CTMS sẽ tạm dừng quyền đăng ký tín chỉ trên trang student.fithou.net.vn để chuyển sang chế độ cho phép cố vấn học tập điều chỉnh đăng ký tín chỉ cho sinh viên trong 2 ngày 05, 06/01/2013.
(12091 lần xem)