Thông báo v/v tổ chức thi lại, học lại cho sinh viên các khoá Hệ Niên chế (học kỳ 2 năm học 2012-2013)

03/01/2013 00:29
Khoa Công nghệ thông tin tổ chức thi lại, học lại trong học kỳ 2, năm học 2012-2013 cho sinh viên các khóa Hệ Niên chế theo quy trình như sau:
Tags: thông báo,
  • Căn cứ Quy định về các công tác quản lý đào tạo của Viện Đại học Mở Hà Nội;
  • Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Khoa Công nghệ thông tin được Viện trưởng Viện
  • Đại học Mở Hà Nội phân công;
  • Căn cứ vào kế hoạch đào tạo của Khoa.

Khoa Công nghệ thông tin tổ chức thi lại, học lại trong học kỳ 2, năm học 2012-2013 cho sinh viên các khóa Hệ Niên chế theo quy trình như sau:

1.       Sinh viên còn nợ môn của học kỳ 1, năm 2012-2013 đăng ký thi lại với Thầy/Cô chủ nhiệm (GVCN).

2.       Sinh viên còn nợ môn của các học kỳ trước đăng ký học lại cùng với khóa sau cho GVCN (theo mẫu đơn đăng ký đính kèm, “Mau - Dang ky hoc lai), không được trùng với lịch học chính khóa.

3.       Sinh viên các khóa đã tốt nghiệp còn nợ môn đăng ký học lại cùng với khóa sau (theo mẫu đơn đăng ký đính kèm, “Mau - Dang ky hoc lai) cho giáo vụ (Thầy CM.Toàn).

4.       Trường hợp sinh viên có nguyện vọng học lại nhưng không có trong lịch của học kỳ này đề nghị đăng ký ghi danh với GVCN, sau đó GVCN tổng hợp theo mẫu sau và nộp về cho Thầy CM.Toàn để Khoa có kế hoạch mở lớp đào tạo nếu thỏa mãn các điều kiện.

5.       GVCN thu lệ phí, đánh dấu vào bảng điểm học kỳ và lập danh sách tổng hợp (cả thi lại & học lại) theo mẫu (tệp đính kèm, “Mau - Tong hop dang ky thi lai & hoc lai (nien che)). Nộp 01 bản đánh dấu & tổng hợp tiền về cho Cô Nga, nộp 01 bản đánh dấu và tổng hợp cho Thầy CM.Toàn để tổ chức thi & học lại.

·        Thời hạn đăng ký: từ 2/1/2013 đến hết ngày 7/1/2013.

·        GVCN nộp về Cô Nga & Thầy Toàn: ngày 8/1/2013.

(10685 lần xem)