Thông báo v/v thu học phí học kì 2 năm học 2012 - 2013

19/03/2013 16:39
  • Căn cứ nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về việc qui định chế độ, mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014-2015;
  • Căn cứ Quy định số 217/QĐ-ĐHM ngày 28/05/2012 về mức thu học phí và lệ phí năm học 2012 – 2013 của Viện Đại học Mở Hà Nội; 

Khoa Công nghệ Thông tin - Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo lịch thu học phí học kỳ 2 năm học 2012-2013 như sau:

1. Đối tượng:

  • Hệ đại học Khóa 2011, 2012
  • Hệ cao đẳng Khóa 2011

2. Các khoản thu gồm:

  • Học phí: 135.000/1 tín chỉ * số tín chỉ sinh viên đã đăng ký học

(Sinh viên xem chi tiết số tiền phải nộp trong tài khoản cá nhân trên CTMS)

  • Học phí môn GDTC 5 tín chỉ: Chỉ thu đối với khóa nhập học năm 2012 đã học 2 tín chỉ: 2 tín chỉ*135.000đ/1 tín chỉ = 270.000đ
  • Tổng thu học phí Khóa 12 = Số tiền đã thông báo trên CTMS+Học phí môn Giáo dục thể chất

3.  Địa điểm thu HP: Cơ sở 2 Khoa CNTT

4.  Thời gian: 

Lớp 

Ngày

Giờ

11B1, 11B2, 11B3, 11B4

26/03/2013

08:30-11:00

11B5, 11B6, 711B1, 711B2

26/03/2013

14:00-16:00

12A1, 12A2, 12A3, 12A4

27/03/2013

08:30-11:00

12A5,12A6

27/03/2013

14:00-16:00

 

Khoa không giải quyết những trường hợp nộp học phí muộn. Đề nghị các chủ nhiệm lớp, cán bộ lớp đôn đốc sinh viên nộp học phí theo đúng kế hoạch!

(14294 lần xem)